Aktuality

MÁJ - Slovensko moje

pripravujeme sa už na aktivity :

Slovensko moje – rodná moja vlasť 
 

ČO :

„ Moje Slovensko – môj domov, moje mesto


KDE : v priestoroch MŠ
 

T:  27.5.2019Cieľom aktivity :

 

  Prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa
  Posilňovať úctu ku kultúrnym hodnotám, k štátnemu jazyku, 
  Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám
  Pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia
  Naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty


Spoznajú symboly mestskej časti, ktoré si budú kresliť, štátny znak, vlajku, zástavu.

Povieme si o tradíciách našej krajiny, naučíme sa aké rieky, pohoria, pamiatky..  máme na Slovensku.

Naučíme sa ako sa volá naše hlavné mesto, a vyrobíme si ho..

 

Zároveň deti na alokovanom pracovisku Viedenská 34 pri tejto krásnej aktivite navštívi
 

Folklórne vystúpenie s harmonikou - privítame vzácnych hostí.

Spevácka skupina a Združenie žien Slovenska v Košiciach a predsedom Košického klubu navštívia aj našu druhú MŠ


S KRÁSNYM FOLKLÓRNYM VYSTÚPENÍM

 

Detičky uvidia prekrásne ženy oblečené v ľudových krojoch sprevádzané hudobným nástrojom – harmonikou.

Započúvame sa do hlasu: hovoreného, spievaného.

 

A ako by to vyzeralo...keby sme ich privítali slávnostne ?

Veď my na škole máme krásne ušité kroje pre chlapcov a dievčatká, 

Chlebom a soľou bolo vítanie ako tradícia, obyčaj.

Takto krásne našich vzácnych hostí privítame a veru si s nimi spoločne aj zanôtime.

Aby detičky zažili túto krásnu aktivitu, tak ako ju mali deti na MŠ Budapeštianska 1 v mesiaci marec 2019.


Koordinátorky :

p.uč. Cmorová, Weissová, Kandráčová – EPV
p.uč. Petrocyová, Mgr. Mihóková, Smolíková, Mačatková a deti

 

Prajeme deťom krásny kultúrny zážitok.

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku