Aktuality

Malá logická olympiáda- projekt

Malá Logická Olympiáda


Vážení rodičia naša škola sa zapojila do projektu:


Malá Logická Olympiáda patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Organizátorom projektov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

 

Odborným garantom súťaže predškolákov je učiteľ a špeciálny pedagóg Ľuboš Lukáč, ktorý je zároveň autorom aktivít združených pod značkou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Registrovať deti predškolského veku bolo možné až do konca marca 2019.

Testovanie predškolákov sa uskutoční v priebehu apríla – decembra 2019 v priestoroch a réžii registrovanej materskej školy.

 

Organizátor súťaže Malá Logická Olympiáda poskytne zdarma testovací súbor pre predškolákov a po ukončení súťaže dostanú deti (súťažiaci) certifikát o absolvovaní Malej Logickej Olympiády. 

 

Testovací súbor sa použije v školskom roku 2018/2019 pre zaregistrovaný počet predškolákov, v budúcom školskom roku sa môže použiť do decembra 2019 pre predškolákov roku 2019/2020.

 

Súťaž je možné realizovať samostatne písomnou formou alebo spoločným riešením kolektívu detí, napríklad pri počítači či interaktívnej tabuli.

Pre viac info prikladáme link na webovú stránku spoločne s registračným formulárom.

 
http://www.logickaolympiada.sk/mala-logicka-olympiada.html


Zodpovedný pedagóg - koordinátor : Bc. Petra Lukáčová Sokolová

Teší nás, že p.učiteľka povedie naše detičky v testovaní a v súčinnosti s p.učiteľkami. 

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy



<< Späť na predchádzajúcu stránku