Aktuality

Malá spomienka Rokom 2021-2022

Informácia pre rodičov – pripravujeme a plánujeme  

nové aktivity pre detičky v školskom roku 2022/2023

postupne budú od 9/2022 zverejňované

Malá spomienka na rok 2021/2022 –

NAD RÁMEC VVČ bolo pre deti pripravené a zabezpečené

plné čarovné vrece aktivít : 

 

SEPTEMBER

•          Vyrábam si EKO čelenku

•          Sadíme, ošetrujeme záhony

OKTÓBER

•          Triedenie odpadu – Eko hliadka

•          Upratovanie školského dvora – environmentálne aktivity detí

•          Vytváranie obrázkov z prírodnín LAND ART

•          Jesenný ateliér – fotenie detí

•          Jabĺčkové pečenie

•          Šarkan letí, hudobná jeseň

NOVEMBER

•          7.ročník dňa MŠ na Slovensku, Deň rozprávky

•          Adamko v krajine zdravia  10.11.2021

DECEMBER

•          List Ježiškovi, vianočné pásmo

•          Ho, ho, ho prišiel Mikuláš 

•          Vianočná pekáreň a zlatá vareška

•          Kúzelné čarovné Vianoce deťom 

JANUÁR

•          Šašokarneval, fašiangový bál

•          Aktivita 2022 Domček pre vtáčikov

FEBRUÁR

•          Cencúlik a zimné športy

•          Zimná olympiáda

MAREC

•          Sférické kino – Vo vnútri ľudského tela

•          Vitamínkovia, moja obľúbená kniha

•          Zahráme sa na prvákov, exkurzia v ZŠ

•          Kvapôčka, modré oblečenie, svetový deň vody

•          Zdravé oči v škôlke

•          Cestujeme za divadlom, Kocúr v čižmách

•          Divadlo pricestuje k deťom, HOKI POKI, Slniečko a snežní ľudkovia 

APRÍL

•          Exkurzia na návšteve v knižnici, 5-6 r.   

•          Zajko uško počíta kraslice, reprezentujeme školu

•          Bzzz, živé včielky u nás 

•          Deň Zeme, škriatok Špinka  

•          Slovo bez hraníc, recitačná súťaž

•          Červenáčik, reprezentujeme školu 

•          Exkurzia v technickom múzeu, vznášajúca lopta, ilúzie 3D,2D 

•          Malý záhradník, živé motýle, maľujeme dvor 

MÁJ

•          Mamičkám, mamkám, oslavy sviatku Dňa matiek

•          Slovensko, vlasť moja, zájazd na Betliar   

•          Deň mlieka   - aktivity detí

•          Dopraváčik na MŠ - autíčkujeme sa    

•          Rytierske slávnosti  - Šermiari u nás - po stopách Slovenska

•          Prenosné planetárium, Vesmír a jeho tajomstvá  

JÚN

•          MDD,  Pirátsky deň  a Indiánsky deň 

•          Deň ockov, tatov  - Tato olympiáda

•          Slávnostná záhradná párty, rozlúčka detí s MŠ  s maskotmi

•          Exkurzia detí, ryžovanie zlata, Košický zlatý poklad   

•          Ocenenie detí Červenáčik v rámci 17.roč. projektu Mesto Košice deťom  

•          Policajný psovod   u nás - ukážka práce psovoda.

 

Oboznamovanie sa s cudzím jazykom, Angličtina-zadarmo poskytovaná učiteľkami MŠ v rámci dňa v MŠ pre deti 5-6 ročné.

Reprezentácie školy, pripravené deti učiteľkami ( Červenáčik, Slovo bez hraníc, výtvarné súťaže a iné.

Plnenie úloh a cieľov výherných projektov s finančným grantom a projektov školy -počas školského roka ( Hrdinovia FAST, Fond zdravia a i.

 

 

Správa o VVČ za školský rok 2021/2022 bola spracovaná riad.školy a predložená Rade školy a zriaďovateľovi MMK.

Po schválení z MMK bude zverejnená v zmysle zákona do 31.12.2022

 

 

Na spracovaní súhrnnej správy o VVČ participovali, učiteľky – oblasti VVČ, hosp. školy- ekon.podklady.

 

 

Aj taký bol rok 2021/2022 náročný pre nás - vás

z dôvodu epidemiologickej situácie Covid 19,

ale pre deti sme zabezpečili nerušené a pohodové dníčky

v prostredí oboch našich materských škôl.

 

 

 

Vykonali sa opravy v MŠ, údržba MŠ 

a školských dvorov

maľovanie oboch ŠJ,

zabezpečili nákupy potrieb pre chod oboch  škol,

nákup nových učebných pomôcok na skvalitnenie VVČ pre deti.

 

 

 

 

 

Veríme, že rok 2022/2023 bude

pre nás všetkých úspešný

a spoločne zvládneme všetky vytýčené ciele a úlohy, ktoré nás čakajú.

Tak,  aby sa deti cítili v prostredí MŠ ako DOMA.

 

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová a kolektív zamestnancov školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku