Aktuality

Marec - Putovanie vodnej kvapky

MAREC : Váž.rodičia  pripravujeme pre detičky :

 

v týždni od 22.3.2023 sa budeme venovať aj 

Vodnej téme 

oslávime  Svetový deň VODY 

projekt  Putovanie vodnej kvapky - Kvapôčka.

 

 


Plníme Národný program Prevencia obezity a (NPPO) a sem spadá aj VODA – ochrana a význam vody v našom živote.

 

 

 

Nezabudnite ..

Prosíme rodičov o modré oblečenie pre detičky

na 22.3.2023 DEŇ Kvapôčky .

 

Naše deti si tento významný deň pripravia krásne vytvorené obrazy znázorňujúce vodu, život zvieratiek, ktoré žijú vo vode, budeme si rozprávať pri tvorení o potreby dodržiavania pitného režimu, zdravú vodičku pravidelne pijeme. .

 

22. marec je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

 

 

MODRUČKÁ Kvapôčka 

 

Našou úlohou je premeniť slová na záväzky a činy v tejto oblasti.

 

UROBÍME SI  AJ GALÉRIU 

výstavu obrazov z PET vrchnáčikov -

Vodu, ryby, rastliny..


SPOLOČNÁ AKTIVITA VŠETKÝCH DETÍ.

 

 

Pri tvorení obrazov nám bude znieť hudba – šum vody.

 

Spoločná aktivita všetkých detí v školských jedálňach našich škôl.

 

 

CIEĽOM NAŠEJ AKTIVITY  

                                     
Vnímať trojrozmernosť modelov zrakom, vytvárať obrysy modelov.

Nachádzať farebné kombinácie, súlad tvarov, zoskupovať ich do kompozície. 

Tvorivo používať výtvarné techniky . Tvoriť s využívaním fantázie kompozičné celky.

Zvýšiť u detí povedomie o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody.

 

 

 

 

 

a za odmenu naše detičky navštívi VODNÍK ...viac onedlho...

Voda je základnou podmienkou všetkého života.

V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.

Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti okrem iného na určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou.

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku