Aktuality

Mesiac úcty k starším

 

ČO: „ SVIATOK BABKY A DEDKA“


KDE: v klube dôchodcov MČ


T: 12.10.2017 o 14.00  deti 5-6 ročné z B1
  

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM


V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších.

Je tu mesiac október, ktorý by mal byť pripomienkou ako si uctiť starších občanov v našom okolí. Úcta k starším by mala byť spontánna, nenásilná a sústavná.

Starší ľudia si ju veľmi zaslúžia.

Vekom nadobudli  životné skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať nám mladším.

Napokon vďačíme im za svoj život.
Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku. 


V októbri si pripomíname aj u nás v MŠ  „ Medzinárodný deň starších ľudí“ a pri tejto príležitosti sa snažíme u detí rozvíjať úctu k nim.


Rôznymi aktivitami a rozhovormi si  deti zvyšujú povedomie  o živote našich blízkych a starších ľudí v okolí.


Jednou z foriem je aj vystúpenie pre seniorov v klube dôchodcov.

Okrem kultúrneho programu si deti pripravili aj milé prekvapenie v podobe darčeka, ktorý spoločne s pani učiteľkami z materskej školy vytvorili.   

Koordinátorky : p.uč. Smolíková, Kandráčová a deti                << Späť na predchádzajúcu stránku