Aktuality

Modručká kvapôčka

Pripravujeme a plníme náš rozpracovaný projekt :


pripravujeme pre detičky :

KEDY : 22.3 Svetový deň VODY – projekt  MODRUČKÁ KVAPÔČKA 


Plníme Národný program Prevencia obezity a (NPPO) a sem spadá aj VODA – ochrana a význam vody v našom živote.

Naše deti si tento významný deň pripravia krásne vytvorené obrazy znázorňujúce vodu,

život zvieratiek, ktoré žijú vo vode,

budeme si rozprávať pri tvorení o potreby dodržiavania pitného režimu,

zdravú vodičku aj ochutnáme.

 

 

22. marec je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Praktické úsilie nám môže pomôcť zvýšiť svetové povedomie o týchto problémoch a ich riešeniach.

 

MODRUČKÁ Kvapôčka 

Našou úlohou je premeniť slová na záväzky a činy v tejto oblasti.


UROBÍME SI  AJ GALÉRIU – výstavu obrazov z PET vrchnáčikov 

Vodu, ryby, rastliny..


SPOLOČNÁ AKTIVITA VŠETKÝCH DETÍ.

Pri tvorení obrazov nám bude znieť hudba – šum vody.

 

 

CIEĽOM NAŠEJ AKTIVITY :


• Vnímať trojrozmernosť modelov zrakom, vytvárať obrysy modelov.
• Nachádzať farebné kombinácie, súlad tvarov, zoskupovať ich do kompozície.
• Tvorivo používať výtvarné techniky. Tvoriť s využívaním fantázie kompozičné celky.

Zvýšiť u detí povedomie o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody.

 

Voda je základnou podmienkou všetkého života.

Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody.

V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.

Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti okrem iného na určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, 

 

VODA JE VZÁCNA - OCHRAŃUJME JU. 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku