Aktuality

Môj domov -Slovensko

EXKURZIE    DETÍ

Riaditeľka MŠ vysiela deti na 2 exkurzie.
Kam sa teda vyberú naše deťúrence?


Deti 6 ročné ( odchádzajúce do ZŠ z EPV , B1) pôjdu na exkurziu historického mesta Košice.
Deti 4-5 ročné majú vybavenú exkurziu Miestneho úradu sídliska Ťahanovce.
Mladšie deti budú na škole tvoriť rôzne historické stavby nášho Slovenska.

Plníme úlohy nášho Školského vzdelávacieho programu.

 

 

ČO . „ Moje Slovensko – môj domov, moje mesto
KDE : mesto Košice, MČ sídl.THC a v priestoroch MŠ
T:  11.5.2018


Cieľom exkurzie:


 

 

http://www.abcmaterskeskoly.sk

 

• Prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa
• Posilňovať úctu ku kultúrnym hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k svojej vlastnej       kultúre
• Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám
• Pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia
• Naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty
• Spoznajú symboly mestskej časti

 Deti sa spoznajú  mapu, kraje, zástavu, znak, Bratislavský hrad a iné.

Koordinátorky: p. uč. Smolíková, Kmecová , Ing.Durbáková, Cmorová, Tokarčíková a ost.uč.

 

Prosíme deti primerane obliesť, ruksak, pitie.
Informovaný súhlas a organizačné zabezpečenie spracujú koordinátorky pre zák.zástupcov detí.

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku