Aktuality

Na Vianoce pribudne deťom...info

Na VIANOCE pribudne deťom na oboch školách –

Mikuláš obdarí obe naše školy :

 

Zakúpili sme a objednali deťom k vianociam na naše školy :

 

 

 

 

 

1. Z projektu č.2 MUDRE HRANIE ,

ktorý bol schválený

 získali sme opäť 1000 € a tešíme sa nové UP:

 

 

 

 

 

Staroveké remeslá – zabudnuté, zaniknuté alebo zmodernizované do inej podoby.

Deti budú porovnávať, učiť sa a oboznámia sa s bežným životom na stredovekom hrade a to vo dne a v noci. Uviadia panoša, felčiara, tkáča, naučia sa rozdiel medzi mečiarom a kováčom, ktorý vďaka sile a nástrojom niekedy zastával aj funkcu zubára. Oboznámia sa a zájdu asi do 18. stroročia.- ako sa konali týždenné trhy. Aké služby sa vykonávali.. Deti budú manipulovať s magnetickými obrázkami v časovom horizonte drinu vtedajších pracovných povinností, bez možnosti výdobytkov vedy a pomôcok moderného sveta. Veľký kufor obsahuje zoznam povolaní a remesiel , mesto vo dne a v noci. A i.

Slovné hry – zamerané na rozvoj komunikatívnych zručností a obohatenie slovnej zásoby detí.  Synonymá, homonymá, antonymá a rýmy.

Všetky UP sa dajú využiť aj na iné činnosti, od logopedických cvičení až po výučbu angličtiny – všetko podľa metodiky , kreativity a šikovnosti p. učiteliek a vývinových osobitostí detí.

Abeceda s číslami – vyvodzovanie a precvičovanie hlások, osvojovanie písmen v tlačenej podobe. Tvorenie slov a dvojíc písmen, tvarov, napísať a triediť dvojice tlačených písmen. Rozvíjať základné matematické predstavy v číselnom odbore.

Spolu 1000 €

 

 

 

2. PRE DETI SA OBJEDNALI ,

zakúpili ,

zaplatili Z ROZPOČTU ŠKOLY

 

 

 

 

 

a budeme mať opäť nové učebné didaktické pomôcky a vyzdobíme si naše školy  pod stromček :

Nalepovacie veľké ceruzky – škála farieb Farebné pastelky – určovanie veľkostí a farieb, zároveň poslúži ako dekorácia našich priestorov pre detičky.

Planéty slnečnej sústavy - do nových vytvorených miestností na výuku environmentálnej výchovy a náuke o VESMÍRE, kde máme aj makety celej slnečnej sústavy – obrovské nalepovacie planéty na strop, steny v učebni. Deti takto získajú vedomosti o našej slnečnej sústave o jednotlivých planétach.

Čarovná prvouka – zariadenie domácností, kuchynské vybavenie, oblečenie, režim dňa, chody jedál mesiace v roku, vesmír, počasie, základné potraviny, ovocie, zvieratá, dopravné prostriedky, školské potreby, hračky, rodiny – toto všetko obsahuje súbor UP pre deti

Domino – na precvičovanie učiva matematiky, k určovaniu počtu čísiel, rozklad čísiel, sčítanie a odčítanie v obore do 10

Spolu : 1734 €

Zakúpený je deťom  Výtvarný materiál na plnenie úloh výtvarnej a pracovnej výchovy          

Spolu  : 718,23 €

Zakúpené na školu Fotopozadia – k foteniu, ale aj k výučbe dramatickej výchovy

Spolu : 450€

Osadené informačné tabule medvedík – environmentálna výchova na školskom dvore –

Spolu : 2083,20 €

 

 

Pribudne nám ďalšia – v poradí už 8 ks -  INTERAKTÍVNA tabuľa

Gaoke s ulhopriečkou 210 cm ( deti ju volajú veľká TV ) ,  projektor Epson  a tlačiareň Epson  - na III. Triedu EP Viedenská pre deti a učiteľov.

Interakcia s obsahom preberaného učiva v digitálnej podobe. Inteligentné ovládanie a technológia a softvér v slovenčine.

Preškolenie p. učiteliek vykoná firma pri montáži v 12/2021.

Spolu celý set a montáž :  1759 €

 

 

 

 

Onedlho viac...k aktivite Mikuláš v MŠ a fotenie detí ....

 

Mikulášske balíčky deťom – pre všetky detičky zabezpečené a objednané zo sponzorského sú už na ceste.....viac k akcii Mikuláš zverejníme onedlho na stránke školy

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

 Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku