Aktuality

Národný program prevencie obezity

Vážení rodičia, 


V našej MŠ sa v školskom roku 2016/17 uskutočnia akcie pre detičky, vzhľadom k vypracovanému Celoročnému Plánu aktivít školy -  boja proti obezite ( výňatok ). 

O ktorých vás budeme priebežne informovať.

Konkrétne napĺňanie Národného programu prevencie obezity (NPPO) v podmienkach MŠ Budapeštianska 1

 


Hlavné ciele Národného programu prevencie obezity (NPPO):

• zabrániť vzniku nadmernej hmotnosti a obezity u detí,

• zastaviť nárast počtu a zároveň znížiť počet dospelých ľudí trpiacich nadváhou a obezitou,

• aktivity by mali byť vykonávané v dvoch základných oblastiach, a to výživa a pohybová aktivita. 


Pri tvorbe požiadaviek a opatrení na konkrétne napĺňanie  NPPO v podmienkach našej školy sme vychádzali z jeho hlavných cieľov.

 

Zamerali sme sa na oblasti výživy a pohybovej aktivity, ktoré budeme počas roka plniť v rôznych aktivitách. Budú prezentované a ponúknuté deťom.

 

Výživa

• strava v školskej jedálni - viac ovocia, zeleniny (najmä v surovom stave - šaláty), strukovín, rýb, kyslomliečnych výrobkov, menej vysmážaných jedál, sladených nápojov- čistá voda ako pitný režim- resp. nesladený čaj- minerálky,.

• racionálna strava - viac celozrnného pečiva, ovocia, orechov ovocných a zeleninových štiav, kyslomliečnych výrobkov, menej sladkostí, bieleho pečiva, tučných výrobkov a presladených nápojov

 

• formou výstav, násteniek  propagovať zdravú výživu a zvyšovať povedomie u detí o negatívnych dôsledkoch nadváhy a obezity,

• činnosť a niektoré aktivity environmentálnej výchovy (napr. aktivity na Deň zeme a i.) môžu pozitívne ovplyvniť deti v tejto oblasti.

• podporovať správny pitný režim a znížiť príjem sladených nápojov

• propagujeme programy – a zapojili sme sa do programov „ školské ovocie a školské mlieko“

• zabezpečiť primerané športové zariadenie v priestoroch MŠ – uľahčiť športové aktivity pre deti

• vybudovanie detského ihriska v priestoroch MŠ ( interiér –exteriér MŠ)
 

Mgr. Iveta Strukanová
riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku