Aktuality

Nástup detí - AUGUST prevádzka škôl

Váž. rodičia informujeme vás o prevádzke oboch škôl

 

 

Prevádzka oboch škôl nasledovná :

1.8.2022 – 26.8.2022 aj pre deti z náhradných škôl

6.00- 17.00

Zberné triedy : na oboch školách je to :  

1. trieda

6.00 – 6.30

 16.30- 17.00

 

 

 

 

Deti MŠ Budapeštianska 1 aj EP Viedenská 34  a deti z iných MŠ : 

 

 

 

zoznamy deti sú upravené na letnú výchovno- vzdelávaciu činnosť.

( deti sú počas mesaica august podelené a rozdelené do tried, tak aby bola dodržaná bezpečnosť detí s počtom detí podľa vyhlášky o MŠ).

 

Presný zoznam detí zaradené počas mesiaca AUGUST do tried

budete mať ráno 1.8.2022 vyvesený na vchodových dverách.

 

 

 

Tam odnesiete dieťa a odovzdáte ho službukonajúcej učiteľke a vypíšte tlačivá.

Skrinku na uloženie potrieb pre dieťa vám ukáže p. učiteľka..

 

 

Aktuálne sledujeme všetky opatrenia RÚVZ.

Tlačivá na vypísanie pri nástupe detí majú pripravené učiteľky na triedach.

 

 

 

Pri deťoch budú vždy službukonajúce učiteľky, ktoré sa striedajú počas mesiaca AUGUST.

 

Pri poklese počtu detí sa v priebehu mesiaca AUGUST triedy detí

môžu  a budú zatvárať, presúvať a spájať.

Všetky informácie o zmenách prevázkovaní tried vám vždy podajú službukonajúce učiteľky,

a zástp.škol : Bc. Sokolová – Lukáčová, Rečová, ktoré plne zodpovedajú za bezpečnú prevádzku a organizáciu VVČ v mesiaci august.

 

 

 

 

V prevádzke sú počas mesiaca AUGUST 2022 tieto triedy :

MŠ Budapeštianska 1

1. trieda – deti  z B1,   z MŠ Budapeštianska 3,  z MŠ Juhoslovanská 4

                      2.trieda –   deti MŠ Budapeštianska 1

                      3. trieda –  deti MŠ Budapeštianska 1

                      7. trieda –  deti MŠ Budapeštianska 1

 

EP Viedenská 34

1. trieda – deti  z EPV, z MŠ Belehradská 6, MŠ Želiarska

                     3.trieda – deti  z EP Viedenská 34

                     4.trieda – deti z EP Viedenská 34

 

 

* deti sa môžu počas mesiaca August schádzať aj 

na školských dvoroch hneď zrána z dôvodu využitia chladnejšieho počasia 

* nezabudnite  na krémovanie detí

* pokrývka hlavy ( čiapka, klobúčik,

* primerané oblečenie - vzdušné

 

 

 

 

 

V prípade horúčav zabezpečia učiteľky a THP :

 

- upratovačky THP pre deti – HLMOVÉ brány na osvieženie detí, nožnicové stany, plážové stany pre deti

- službukonajúce učiteľky zabezpečia letnú výchovno – vzdelávaciu činnosť tak, aby dodržali bezpečné podmienky pre deti s využitím UP na letnú činnosť detí,

- v čase od 10.30 – 16.00 sa vyhýbať priamemu slnečnému žiareniu

- školská jedáleň vo zvýšenej miere zabezpečí pitný režim pre deti na celý deň

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 

                                         

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku