Aktuality

NOVé - ocenenie detí - Primátor mesta Košice

Váž.rodičia informujeme vás o predloženom návrhu riaditeľkou školy 

 

Návrh na ocenenie dieťaťa v materskej škole v rámci 17. ročníka projektu „ mesto Košice deťom „ – 2022

 

 

 

NOvé INFO : 

akcia sa koná 27.6.2022 o 10.00 hod , kde pôjdu deti spoločne s p. učiteľkami, a samozrejme môžu byť prítomní aj rodičia detí.

KULTURPARK - deti budú ocenené - viac info tr.učiteľky 

 

 

 

Materská škola : Budapeštianska 1 a alokované pracovisko Viedenská 34

najmladšia hliadka Mladých záchranárov, ktorá svoju činnosť začala od r. 2005

vznik, myšlienka a projekt - založila ju riaditeľka školy Mgr. Iveta Strukanová

navrhla a dali sa ušiť aj kostýmy, ktoré charakterizujú červenú kvapku – najvzácnejšiu tekutinu pomáhajúcu zachraňovať ľudský život – KRV 

„ ČERVENÁČIK“

 

 

 

Mená detí a vek ( 5-6 r.): na ocenenie primátorom mesta Košice 

REPREZENTUJÚCE NAŠE OBE ŠKOLY BUDAPEŠTIANSKA 1 A VIEDENSKÁ 34 .

Tomáš Pačut

Tamara Vargová

Viktória Galeštoková

Sophie May Sabolová

Zara Šidelská

Lenka Papáčová

Sofia Rejdová

Matias Tomko

Jakub Vrábel

Michal Rendeš

 

DOSIAHNUTÝ ÚSPECH V UMELECKÝCH SÚŤAŽIACH A PREHLIADKACH V RÁMCI MESTA KOŠICE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Mená pedagógov : p. uč. Rečová, Cmorová, Smolíková

Na škole sa vymenili učitelia, ktorí sa plne venovali a rozvíjali činnosť Červenáčika - tejto krásnej charitatívnej činnosti sa ako prvá ujala naša bývalá kolegyňa Erika Saxová spoločne s Evkou Cmórovou. Bohatá činnosť a aktivity sa každoročne prehlbovali a zdokonaľovali v prospech detí. Ďakujeme ....

 

Názov :  každoročne od r. 2005 sa deti zúčastňujú a reprezentujú nás na všetkých akciách, ktoré vedú k ochrane zdravia a potrebe zachrániť ľudský život, prejaviť spolupatričnosť a pomoc.

Aj tento školský rok aj napriek Covid 19 opatrení sa deti zúčastnili a reprezentovali svoju humanitárnu a charitatívnu činnosť, ktorá upevňuje u detí  výchovu k zdraviu, k zdravému životnému štýlu , pomoci, spolupatričnosti .

 

1. SRDCE PLNÉ POMOCI A NÁDEJE – POMOC UKRAJINE PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE

GAŠPARKO

Pod názvom – jedna krabica od topánok čo pomôže ..

MŠ Budapeštianska 1 a EP Viedenská 34 celý kolektív a deti Červenáčika sme pripravili za naše obe školy materiálnu pomoc pre : OZ Gaštanový koník, Jesenského 14 , Snina

Materiálna pomoc pre deti a ľudí ohrozených vojnou, posolstvá nádeje, mieru.

2. Ťahanovská kvapka krvi

3. Primátorská kvapka krvi

4. Deň narcisov – Liga proti rakovine

5. Učíme sa poskytovať prvú pomoc

6. Hrdinovia FAST – sme zapojený do 2 ročníka celoslovenského projektu

Školskú kampaň Hrdinovia FAST pripravilo ministerstvo školstva a sociálnej politiky na Macedónskej univerzite

 Globálna iniciatíva, ktorá sa začína v marci 2022, sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody (WSO) a iniciatívy Angels. Jej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život, ktorá už oslovuje slovenské školy, aby sa zapojili do päťtýždňového bezplatného vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST.

Na Slovensku preberá nad kampaňou záštitu Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR.

Kampaň FAST Heroes je určená pre deti vo veku od 5 rokov, ktoré sa môžu prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov spolu pod vedením našich učiteľov spoločne s rodičmi  naučiť rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc. Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas. Vedieť včas privolať pomoc aj starým rodičom.

 

Na našich školách deti vedieme a učíme : – riadime sa mottom :

„ Odmena za to, že učíme deti vciťovať sa, je nesmierna. Deti so silnou schopnosťou vciťovania majú sklon byť menej agresívne a viac sa venujú sociálnym aktivitám. V dôsledku toho sú obľúbenejšie u vrstovníkov i dospelých, sú úspešnejšie v škole a neskôr i v zamestnaní.

Z týchto detí vyrastajú jedinci s väčšou schopnosťou vytvárať blízke vzťahy so svojím partnerom, priateľmi a neskôr i s vlastnými deťmi.“

 Lawrence E. Shapiro

 

 Naše hlavné úlohy a ciele patria:

 

Deti by mali pomáhať preto, že pomáhať druhým je správne a ľudské.

Učíme ich jednému z najjednoduchších a najúčinnejších spôsobov - vciťovať sa, praktizovať dobré skutky.

Pocity radosti a spolupatričnosti, ktoré sprevádzajú vykonávanie dobrých skutkov spojených so starostlivosťou o druhých, sú jedny z najkrajších v živote detí.

 

Láskavosť sa aj v 21. storočí vynára ako jeden z najmocnejších nástrojov, ktorý máme, keď rastieme a vyvíjame sa .

Dobré skutky sa stanú  pre deti  zvykom, budú sa  z nich stále viac a viac tešiť. Budú vyhľadávať situácie, v ktorých by mohli pomôcť.

Návrh podala na ocenenie detí a učiteľov 6.5.2022  riaditeľka školy Mgr. Iveta Strukanová<< Späť na predchádzajúcu stránku