Aktuality

Nové informácie k nástupom detí

  

Vážení rodičia

 

Zverejňujem vám informáciu od nášho zriaďovateľa zo dňa 1.12.2021

 

Dobrý deň,

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ,

dňa 30.11.2021 vydalo MŠVVaŠ SR usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy – www.minedu.sk

 

 

V tejto súvislosti Vám oddelenie školstva MMK po konzultácii  s pani MUDr. Strmenskou odporúča:

 

Vzhľadom na prevádzkové podmienky umožniť vstup do priestorov MŠ za účelom sprevádzania dieťaťa všetkým rodičom bez ohľadu na režim OTP.

 

Vstup je podmienený prekrytím dýchacích ciest respirátorom.

Rodič (osoba, ktorá sprevádza dieťa) môže vstúpiť do priestorov MŠ len bez vonkajších prejavov ochorenia.

 

 

 

Skrátiť čas odovzdávania – preberania dieťaťa na minimum.

Dodržiavať odstupy a v šatni sa môžu nachádzať max. 2 rodičia s dieťaťom, ktorí nevstupujú do triedy.

Vzhľadom k tomu, že materské školy majú dodatky k PP v súvislosti s opatreniami, nie je potrebné vypracovávať ďalšie.

 

Vážení rodičia týmto vás žiadame o dodržiavanie  pokynov pri vstupoch do priestorov MŠ.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku