Aktuality

November - Čarujeme..skúmame

PRIPRAVUJEME pre detičky čosi čarovné :

V týždni od

11.11.2019 -15.11.2019 


Čarujeme , objavujeme, skúmame...

Hráme sa na vedcov


Budeme prevádzať

Bádateľské aktivity s deťmi.

 

 

Deti sú prirodzene zvedavé a práve tieto vlastnosti u nich budeme rozvíjať tak, aby získali elementárne základné poznatky.


Deti sa pri bádaní spontánne učí, bádateľské aktivity považujú len za hru, ktorá má v MŠ výsostné postavenie.
Pri bádateľských aktivitách budeme stimulovať a napodobňovať prácu vedcov.
Budeme manipulovať s predmetmi, budeme pozorovať prečo sa zafarbí voda ,,
Prečo a ako vzniká nová farba miešaním a pokusmi...


Bádateľské aktivity zahŕňajú:

manipuláciu, pozorovanie, pokus, experimentovanie, konštruovanie.

Budeme zisťovať ako vzniká zdroj svetla, ako vzniká tieň, aké sú zdroje tepla..

 

Zistíme všetko o teple a farbách, odkiaľ prichádza zvuk, ako vieme vytvoriť zvuk, skúsime si vyrobiť telefón,,,

 

Zahráme sa na a vyrobíme si Zvonkohru z fliaš...
Zahráme sa s ľadom – budeme sledovať jeho skupenstvá ..
Vyskúšame si ako sa mení ľad pridaním soli, cukru, korenia, kvapkaním farieb..

Čo sa udeje s čokoládou ? Ako zmení svoj tvar cukor, maslo...

Toto všetko si vyčarujeme za pomoci našich učebných pomôcok určených pre našich vedcov v MŠ.


Pipety, pinzety, mikroskop, skúmavky, celé bádateľské kufríky – okuliare, plášte...toto budú naše pracovné nástroje.

 

Takto sa spoločne zahráme a objavíme nové nepoznané skutočnosti.

 

 

 

 

 

Koordinátorky :
12.11..2019    Mgr. Višňovská, Rajkovits               1  skupina detí  B1
13.11.2019     Mgr. Mihóková, Mgr. Uličná             2 skupina detí   B 1

11.11.2019      Bc . Bodnárová , Mačatková            EPV  - 1 skupina detí
15.11.2019      Bc. Baloghová , Bc. Plachetková     EPV  - 2 skupina detí

Mgr. Iveta Strukanová 

riaditeľka školy
 << Späť na predchádzajúcu stránku