Aktuality

November - Červenáčik

Reprezentácia školy :

8.11.2019 nás pôjde reprezentovať náš ČERVENÁČIK

Ťahanovská kvapka KRVI

Darovanie krvi je veľký „dar života“.  Tento čin je prospešný, bezpečný a humánny čin.
Krv je pre nás nevyhnutným zdrojom života, je hnacou energiou nášho ľudského mechanizmu.  Viacerí z nás čudujú, prečo ľudia darujú krv.


Je to ale preto, že svojou hnacou energiou a ich krvou môžu zachrániť životy iným.

 


Odhodlanie urobiť krok k takémuto humánnemu činu nie je pre každého jednoduchým rozhodnutím.

Podporíme našou účasťou rozhodnutie darovať krv.


Krv má veľký význam, lebo môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život.

Tento dobrý skutok vnímame ako poďakovanie životu za naše zdravie a zdravie našich rodín. Aspoň nachvíľu sa tak všetci z nás, ktorí sa zapoja  a naďalej budú zapájať do akcie na pomoc druhým, stanú neviditeľnými hrdinami.


Týmto vyslovujeme veľké  „ĎAKUJEME“  darcom,

ktorí sa zapoja
do  tejto výzvy a svojou účasťou tak pomôžu zachrániť život.


Organizačné pokyny : p. učiteľky Rečová a Smolíková pripravia informovaný súhlas a detičky na sprievodné vystúpenie.


Ďakujeme našim deťom a p. učiteľkám.

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku