Aktuality

November - Zázračná krajina rozprávok

Končíme zázračný november 

posledným týždňom

od 25.11.2019 – 29.11.2019  na tému :

 

V ZÁZRAČNEJ KRAJINE ROZPRÁVOK

 

Naše materské školy sa zmenia na: ROZPRÁVKOVÝ DOM

 


Rozprávky majú v živote detí  veľký význam. Každá rozprávka nesie v sebe skrytý význam.

Je to nástroj na rozvoj fantázie a kreativity.


Deťom pomáha v týchto  úrovniach: psychoterapeutickej, relaxačnej, výchovno-psychologickej.


Dramatická výchova ovplyvňuje celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, vplýva na jeho vývin celostne.

 

 

 

 

Podporuje vzrast osobnostných, psychomotorických, komunikatívnych, sociálnych, kognitívnych, učebných, informačných spôsobilostí.

Pôsobením dramatickej výchovy sa deti oboznamujú s rôznymi osobami, predmetmi a situáciami, ktoré sa snažia pochopiť. Cez reálne alebo vymyslené postavy, ktoré pri hraní vstupujú do vzájomnej interakcie, deti senzibilnejšie vnímajú okolie, čím sa obohacuje ich fantázia, predstavivosť a dochádza k pochopeniu podstaty života a jeho zákonov.
Deti sa stretávajú  s inými postavami, ktoré im odhaľujú svoje charaktery.


Deti  si k nim vytvárajú  pozitívne či negatívne vzťahy. Dochádza k vzájomnej komunikácii, spolupráci a partnerstvám. Deti  si uvedomujú, že bez kooperácie medzi členmi skupiny nemôže dôjsť k dramatizácii.
Určite si spomínate ako sme Vám podali informáciu, že naše skvelé detičky budú hercami. Že sme pre všetky triedy zakúpili rozprávkové boxy.

Nacvičili si krásne divadelné predstavenia, naučili sa scenár, už sa vedia pohybovať v rozprávkových kostýmčekoch, skvelé p. učiteľky ich pomaličky pripravovali, nacvičovali na PRED PREMIÉRU – lebo už čochvíľa vystúpia aj pred Vami na Krásnych detských mikulášsko - vianočných dielňach .

 

 

Box obsahuje nielen CD s nahrávkami rozprávača a pesničkami, ale tiež úžasný scenár, prekrásne kostýmy, javiskový manuál.

Naše zakúpené boxy :
1. Perníková chalúpka
2. Červená čiapočka
3. O veľkej repe
4. Ako sa stratila škôlka
5. Popoluška

Každý deň sa predstaví od 9.15 jedna trieda a bude vystupovať pred deťmi so svojou pripravenou rozprávočkou – so svojim nacvičeným DIVADLOM. 

Prajeme deťom krásny zážitok.  5 DNÍ – 5 KÚZELNÝCH ROZPRÁVOK.

Vieto prečo ?

od 2.12  Vážení rodičia pozývame na vystúpenie Vašich detí ..aj Vás
AJ PRE VÁS UŽ Budúci týždeň....začíname ...

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy
 << Späť na predchádzajúcu stránku