Aktuality

Nový projekt - DOROTKA Prvé stretnutie 19.10.

 

Váž.rodičia

Informujeme Vás : o našom novom projekte 

 

Riaditeľka školy na základe

výzvy

Červeného  kríža o možnosť zapojiť školu do projektu DOROTKA a jej priatelia

zareagovala na výzvu a zaslala požadované spracované podklady.

 

 

 

 

Čakali sme na výber a naša škola bola vybratá na realizáciu projektu –

Projekt Mládeže SČK Dorotka a jej priatelia

 

Doplnené - prvé stretnutie - 19.10.2022 

Každý mesiac budú deti riešiť  problémy imaginárnej "Dorotky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc.

Deti v materskej škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom.

Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity.

 

 

 

Aktuálne témy projektu:

Darcovstvo krvi a propagácia ČK

Bezpečnosť na cestách, ako volať rýchlu zdravotnú pomoc

Dorotka prechladla

Dorotka si zlomila ruku

Dorotku bolí brucho

Dorotku si popálila prst

Dorotke tečie krv

Dorotku bodla osa

Dorotka sa učí poskytovať prvú pomoc

Záverečné stretnutie

 

 

Tešíme sa že bola naša MŠ vybratá a deti týmto budú mať viac poznatkov k plneniu aj nášho projektu Červenáčik s ktorým reprezentujeme našu školu už dlhé roky.

Na tento účel máme pripravenú aj našu veľkú bábiku Dorotku , ktorá bude spoločne s deťmi plniť úlohy.

Po ukončení projektu deti dostanú CERTIFIKÁT.

 

 

Tento projekt sa týka jednej predškolskej triedy : 

MŠ Budapeštianska 1 -  Kde pôsobí aj náš ČERVENÁČIK .

 trieda 1 – deti 5-6 ročné  a deti 6 r. z 3 triedy .

 

Je potrebné, aby to bola práve 1 konkrétna trieda so stálym počtom detí, teda aby sa nestriedali deti na sedeniach.

Projekt je založený na mesačných stretnutiach (8-10) na vopred určené témy od Pracovnej skupiny MSČK.

 

Dňa 29.9.2022 dostanete od triednych  učiteliek a kontaktnej osoby za projekt : p. uč. Molnárovej podklady, ktoré sú potrebné k zahájeniu projektu :

Stretnutia sa budú realizovať po odovzdaní všetkých podkladov za školu lektorke.

 

 

 

Poprosíme Vás ešte pred 1. stretnutím odovzdať a dať podpísať (3 súbory a odovzdať ich p.uč. Molnárovej

-          Info o projekte Dorotka

-          Súhlas s fotením

-          Súhlas GDPR

 

 

 

 

 

Ešte pred začatím našej vzájomnej  spolupráce je nevyhnutné oboznámiť zákonných zástupcov o projekte a o informácii, ktorá sa týka spracovania fotografického materiálu na propagačné účely SČK. Ak rodičia so spracovaním fotografického materiálu ich detí nesúhlasia, môžu voči tomu podať odvolanie.

Informácie sú na stránke: http://www.redcross.sk/ochrana_osobnych_udajov

Ing. Zuzana Jusková MBA
riaditeľka územného spolku
Slovenského Červeného kríža Košice- mesto
Komenského 19, 040 01 Košice

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riad.školy      << Späť na predchádzajúcu stránku