Aktuality

Ocenenie

OCENENIE .


V zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce dňa 5.5.2018 sa rozdávali ocenenia za vynikajúce tvorivé výkony, mimoriadne výsledky vo vedeckej, pedagogickej...činnosti.

Ako Aj za zásluhy o ekonomický a kultúrny rozvoj sídliska Ťahanovce.


Plaketu starostu MČ Sídlisko Ťahanovce obdŕžalo aj vedenie - hliadky mladých záchranárov
„ ČERVENÁČIK“.


Za dlhoročnú prácu s deťmi pri výchove k dobrovoľníctvu, humanite a darcovstvu krvi.


Plaketu starostu bola prevziať riaditeľka školy Mgr. Iveta Strukanová  za „ vlastné autorské dielo" – Červenáčik s vlastným Logom - bol vytvorený p. riaditeľkou ako nápad učiť deti k zdravému životnému štýlu.

 

V roku 2004 dala riaditeľka školy našiť kostýmy pre deti, čiapky, vesty, lekárničky -vytvoril sa ich celý profil.


Nakúpené boli učebné pomôcky na činnosť zdravotnej výchovy, spustil sa projekt Zdravých škôl.

Začala sa intenzívna spolupráca s Červeným krížom – projektom Evička nám ochorela, neskôr Adamko – hravo zdravo. Deťom sa na škole vytvorila za pomoci učiteľov aj vlastná edukačná miestnosť (z bývalého skladu svojpomocne) pre vyučovanie zdravotnej výchovy v MŠ.


Dnes má náš ČERVENÁCIK bohatú reprezentačnú činnosť, pozývajú naše detičky na rôzne vernisáže, výstavy, k darcovstvu krvi, Liga proti rakovine, Únia nevidiacich, Deň narcisov.


Ako riaditeľka školy týmto chcem zároveň poďakovať zanieteným p. učiteľkám, ktorých moja myšlienka Červenáčika oslovila a spoločne sa chopili novej výzvy.


Dať deťom dostatok príležitostí ako sa dá pomáhať iným.


Plaketa prevzatá z rúk starostu týmto patrí aj všetkým deťom ČERVENÁČIKA, p. učiteľkám Evke Cmorovej, Erike Saxovej, Tatičke Weissovej, Viki Rečovej. 


Má už na škole svoje ČESTNÉ MIESTO.


Slávnostného aktu sa zúčastnili okrem riaditeľky školy aj p. učiteľky Evka a Viki spoločne s deťmi červenáčika (Oli a Sonička, tieto deti sa zapísali aj na pozvanie riaditeľky školy spoločne do knihy ocenených.

Bola to pre mňa ČESŤ a týmto ďakujem, že na slávnostný akt prišli.


Fotky budú pridané vo fotogalérii 2018<< Späť na predchádzajúcu stránku