Aktuality

Od semienka k rastlinke

Pripravujeme pre deťúrence 

Ďaľší týždeň aprílových aktivít sa bude u nás SADIŤ

1. ČO . „ PRIŠLA K NÁM JAR

              Sadenie- klíčenie semien

OD SEMIENKA K RASTLINKE 


KDE : v priestoroch MŠ

T:  10.4.2018
Pre : deti MŠ

Prišla JAR a s ňou nám rozkvitnú prvé jarné kvietky. 

Príroda sa nám zobúdza.

Cieľom aktivity je u deti utvárať a vybudovať pozitívny vzťah k bezprostrednému i širšiemu spoločenskému a prírodovednému prostrediu, prebúdzať environmentálne cítenie detí na elementárnej úrovni,

utvárať  bohatý emocionálny vzťah k prírode, pociťovať radosť z existencie a krásy prírody,

uvedomovať si význam a hodnotu prírodného prostredia pre človeka a živočíchy,

poznávať a utvárať si pozitívny vzťah k  prírodnému prostrediu .

 

Edukačnou aktivitou deti privítajú – jar.

 

Deti opíšu ročné obdobie jar podľa typických znakov.

 

 

 

 

Aby sa nám dobre pracovalo a bude nám aj veselo :

zároveň si pustíme aj Fíha tralala - Semienka - rozprávka | Rozpravky.sk


www.rozpravky.sk/rozpravka/video/.../fiha-tralala-semienka.htm

Pesnička pre deti od Fíha tralala, tentoraz o semienkach. prostredníctvom IT.


Tento týždeň budú deti pozorovať klíčenie rastliniek, zakúpili sme nové učebné pomôcky na environmentálnu výchovu pre všetky triedy.

AKÉ : 
1. Pozorujeme rast rastlín
    Pozorujte ako rastú


2. Ako môže klíčiť semienko v obale na CD ? neviete ? no naše deti si urobia pokusy a uvidíte. 
   Vďaka týmto UP deti budú môcť spoločne s učiteľkami pozorovať rast rastlín, nad zemou,ale    hlavne zistia čo sa deje pod zemou.

 

Deti budú sadiť, pozorovať, rast koreňov rastlín.

Zistíme pokusom a pozorovaním  prečo kvietky nerastú ( prečo sú suché listy, čo potrebujú pre svoj zdravý rast.


Koordinátorky : Cmorová, Smolíková, Ing.Durbáková, Lajošová a všetky učiteľky MŠ - B1/ EPV

 

 

NÁMETY,  ktoré môžete využiť spoločne s deťmi aj v rodinnom prostredí

( možno sa chystáte na balkónoch, v záhradkách sadiť....

Viac o pokusoch, ktoré môžete urobiť spoločne s deťmi nájdete TU : file:///C:/Users/User/Desktop/01rastliny.pdf 

http://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/priroda/3558/od-semienka-k-rastlinke/

ako aj spoločne vypracovať pracovný list                              Mgr. Iveta Strukanová

                                                                                                      riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku