Aktuality

Október - Aktivita 10 Spájame generácie

OKTÓBER u nás v MŠ

Vážení rodičia zverejňujeme vám v predstihu pripravovanú aktivitu

 

 

 

 

DOMOV a MATERSKÁ ŠKOLA 

 

TÉMA :  Spájame GENERÁCIE 

 

Návšteva

DEDKA A BABKY

v našich triedach..

 

 

 

 

 

 

HRÁM SA S DEDKOM A BABKOU a vyrábame spolu ŠARKANA

 

 

Pozývame na popoludňajší dníček
všetkých starých rodičov našich detičiek

Poprosíme Vás rodičia ukázať babke, dedkovi  triedy vášho dieťaťa.

 

 

 

zdroj : rexík

 

Termín: 3.10.2022

V kalendári Druhú októbrovú nedeľu slávime Deň starých rodičov, ale u nás ich privítame o čosi skôr.

MŠ Budapeštianska 1 :

ČAS : od 15.00-16.00 – triedy 7, 4

ČAS : od 16.00-17.00 – triedy 1, 2, 3

EP Viedenská 34 :

ČAS: od 15.00-16.00 – triedy 1,2

ČAS: od 16.00-17.00 – triedy 3,4


Uvádzame, že v tento deň, ktorý nás môžu naše babky, dedkovia navštíviť a stráviť so svojimi vnúčatkami jedno prekrásne popoludnie .

Uvedomujeme si, že nie každé dieťa má svoju babku, dedka....v takom prípade privítame Vami určeného člena rodiny, prípadne známeho...nahlásiť tr. učiteľke

 

 

Mesiac október patrí k prejavovanej úcte k starším ....

Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej kráse čarovných farieb, jesenného slniečka zaujal svoje miesto.

 

 


Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a úcty k všetkým starším ľuďom, lebo si ju zaslúžia.
Aj my v našich MŠ prejavujeme každoročne pre našich starších občanov ( babkám, dedkom ) úctu a náklonnosť v podobe milého slova, úsmevu, zdvorilosti, rešpektu, pozornosti,...

 

Pri príležitosti „Mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším pripravujeme milé rozptýlenie a potešenie v podobe návštevy svojich vnúčat na pôde našich škôl.

 

Detičky privítajú babky, dedkov s krátkym programom a Vyrobia si Spoločného šarkana...nechajte sa prekvapiť kreativitou ...

 

Prajeme si, aby stretnutia generácií boli naplnené vzájomnou láskavosťou, radosťou, toleranciou, úsmevom na tvári a aj slzičkou v oku.

 

Našim starším občanom prajeme zdravie, zdravú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.

 

Organizačné pokyny: učiteľky zodpovedne pripravia aktivity a prezentáciu detí

P. učiteľky triedne sa vás rodičov budú vopred pýtať na prítomnosť a účasť babky a dedka v MŠ.

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku