Aktuality

Október -Maľovala Pani Jeseň

 

Pripravujeme pre detičky  v týždni

od 7.10 -11.10.2019

2 krásne AKTIVITY 


„ MAĽOVALA PANI JESEŇ „


Aktivity na tému :

1. V SADE A ZÁHRADE 

2. ČARO JESENE A JEJ FARBY


 

 

 

Začiatok týždňa 7.10 - 8.10.2019 budeme prevádzať aktivity spoločne na školských dvoroch 


1.  viesť deti k tomu, aby prejavovali pozitívny vzťah k práci a na základe tohto vzťahu aj získali elementárne základy pracovnej morálky /zber úrody, hrabanie lístia, zametanie, príprava záhradky – vyvýšených záhonov, skleníka, pareniska na zimné obdobie.../

 


Deti budú spoločne s p. učiteľkami upratovať náš školský dvor využijú triediace koše.

Koordinátorky: p.uč. Cmorová, Weissová, Smolíková, Petrócyová a uč.

 

 

 

 

Aby si pripravili pekné prostredie na výtvarnú aktivitu

 


2. Dňa 9.10.2019  - „ MAĽOVALA  PANI  JESEŇ „


Na školských dvoroch budú deti najprv pozorovať žilkovanie listov, priblížime deťom prijímanie živín typických pre stromy, objavíme krásu stromov – kôra a jej reliéfy, tvary listov, ich sfarbenie.


Vyskladajú si rôzne obrazce z listov – každá trieda si vytvorí svoj umelecký OBRAZ.

 


Deti budú následne maľovať rôzne tvary a veľkosti listov na naše OBROVSKÉ MALARSKE PLÁTNO – využijeme a maľovať budeme na fólie, ktoré budú omotané a pripravené na školských dvoroch.


Menšie deti budú maľovať na naše sklenené maliarske stojany.


CIEĽ : kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami, tvorivo a s použitím rôzneho prírodného materiálu.


Koordinátorky : p.uč. Mačatková, Bc. Bodnárová, Mgr. Višňovská, Rečová a ost.uč.


V popoludňajšej činnosti si budú deti vystrihovať makety stromov a listov.

Vytvoria si Jesienku ( pani Jeseň – každá trieda spoločnú – na konci týždňa 11.10.2019  budú výtvarné práce zverejnené a dostupné na výveskách.

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku