Aktuality

OKTÓBER - Ovocníčkovia, Divadlo deťom

už pripravujeme a 

Nadviažeme na tému týždňa /Prišla Jeseň

od 2.10.2023- 6.10.2023 

 Október –  Ovocníčkovia  

 

V mesiaci október vyhlasujeme týždenný projekt ovocníčkovia,

cieľom je poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny. Vedieť sa starať o zdravie, poznať a rozlišovať nebezpečenstvá, ktoré hrozia môjmu telu pokiaľ sa nebudem správne stravovať.

 

 

 

Týmto týždenným projektom chceme u detí, aby sa prejavili pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu. 

Pri tejto aktivite bude snahou, naučiť a oboznámiť deti s rôznymi zdrojmi  prijímania vitamínov pomocou potravín.

Deti si v rôznych edukačných aktivitách osvoja pojmy a názvy  ovocia a zeleniny. 

Učiteľka deťom pomocou rôznych pokusov a ochutnávok ovocia poukáže na dôležitosť konzumácie zeleniny a ovocia.

Deti si svoje nadobudnuté poznatky rozšíria o pomenovanie rôznych vitamínov skrz ktorých si precvičia písmená abecedy. Deťom objasníme úžitok a vplyv rôznych vitamínov.

Cieľom aktivít je rozvíjanie a upevňovanie poznatkov z oblasti človek a zdravie.

 

Deti pozorujú a opisujú vhodnú a nevhodnú starostlivosť o zdravie. V pracovných listoch budú riešiť úlohy zamerané na ovocie a zeleninu. Určovať počet, farbu, druh.

Pomocou BEE Bot včielky si nájdu cestičku a naprogramujú ju k správnemu riešeniu. Deti 5-6 ročné budú riešiť úlohy pomocou FLY SKY edukačnej tabule. 

K tejto téme budeme vhodné upevňovať poznatky o tvare, farbe a chuti rôznych ovocia.

 

 

 

Otvorené hodiny v tomto týždni odučia s deťmi p.učiteľky : 

 

Dňa 4.10.2023  

 TÉMA ČP. 80   ČO JABĹČKO ROZPRÁVALO – Paperníková, Weissová

Dňa 5.10.2023 

  TÉMA ČP.83    ŽIVOT NA FARME A V LESE – Rečová, Mgr. Šotterová

 

 

 

Nadviažeme na tému týždňa  : 

Október   - Divadelné predstavenie 

 

BACILKY a VITAMÍNIKY

 

 

 

Divadelné predstavenie aj o tom prečo si musíme umývať ruky.

Aký je to Bacilov šťastný deň a prečo Vitamíny strážia naše zdravie.

Čo je to zdravá výživa a ako nám cvičenie vylepší deň, tak aj to sa deti dozvedia v predstavení plnom autorských pesničiek, humorných situácií s troškou správneho napätia. Samozrejme nebude chýbať šťastný koniec.

 

Termín : 3.10.2023

MŠ Budapeštianska 1 -  8.30 hod

EP Viedenská 34     -    10.00 hod.

Vstupné : hradí škola 2,50 € dieťa

 

Prajeme deťom krásny kultúrny zážitok .

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku