Aktuality

Október - Počítam s ježkom jabĺčka

OKTÓBER – Počítam s ježkom jabĺčka.


Pripravujeme  2.10 a 3.10.2019  -

OTVORENÉ HODINY

krásne aktivity aj pre detičky na tému :


„ Počítam s ježkom jabĺčka „


V zmysle spracovaného projektu Národný program boja proti obezite plníme

našu druhú úlohu – aktivitu pre detičky.

 

 

 

 

Prídu k nám spolu s kamarátom JEŽKOM naši ovocníčkovia – minulý školský rok si detičky vyrobili krásne veľké knihy na tému Ovocníčkovia .


Ovocníčkový a zeleninový deň začína pre obe školy


KEDY:  2.10-3.10.2019

Prezentáciou na IT si deti zopakujú „Moji zeleninkoví kamaráti“ aby si každé dieťa našlo v zelenine priateľa.

Budú hádať aké ovocie, zelenina sa skrýva v záhadnom vrecúšku, opíšu tvar, farbu, chuť.

Porozprávajú sa, aký význam má ovocie, zelenina pre naše zdravie. V matematike si skúsia rozdeliť jeden celok na viac časti...ako v rozprávke o jabĺčku...

 


 

Zaspievajú a zarecitujú si  známe pesničky o ovocí, zeleninke z našej knižky Moji zeleninkoví kamaráti.

 

Úlohou bude:

Poznať, rozlíšiť, triediť ovocie a zeleninu podľa farby, veľkosti, tvaru.
Zdôvodniť význam ochrany svojho zdravia v jesenných mesiacoch.

 

 

 

 

Spoločne s p. učiteľkou a ježkom budú zrealizovať  aj ďalšie
TAJNÉ ÚLOHY a prierezové aktivity vzdelávacích oblastí ŠkVP.

Využijú aj Bee - bot a vyrobené podložky k robotickej včielke, kamaráta Ježka.

Vytvoria obrazce z PET vrchnáčikov ....A využijú iné krásne UP.

 

 

Po otvorených hodinách sa budú aktivity realizovať vo všetkých triedach, aj popoludní  sa  bude pokračovať  Vo všetkých triedach ..... deti si budú strihať, kresliť makety ovocia, zeleniny.

A každá trieda si vyrobí svojho veľkého JEŽKA s pichliačikmi s úrodou.

Pri výrobe si precvičia jemnú motoriku rúk.

 

 

OTVORENÚ HODINU 2.10.2019 odučí  uč. Mgr. Semáčová – MŠ B1 o 9.30 hod
OTVORENÚ HODINU 3.10.2019 odučí  uč. Bc. Sokolová- Lukáčová – EPV o 9.30 hod.


• Z aktivít budú postupne pridané fotky v sekciách  – otvorené hodiny, fotogaléria 2019

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku