Aktuality

Október - pozývame babku, dedka

Návšteva DEDKA A BABKY v našich triedach..

 

HRÁM SA S DEDKOM A BABKOU
28.10.2019 
16.00-17.00 hod.

 

 

Pozývame na popoludňajší dníček dňa 28.10. 2019
všetkých starých rodičov našich detičiek


Uvádzame, že v tento deň, ktorý nás môžu naše babky, dedkovia navštíviť a stráviť so svojimi vnúčatkami jedno prekrásne popoludnie .

 

Spojené aj s veľkým prekvapením :

 

detičky čaká sladučký koláčik, a našich hostí ochutnávka zdravých jedál - pomázaniek ...ochutnajú čo konzumujú ich vnúčatká u nás v MŠ, samozrejme aj teplučký čajík.

 

 

Uvedomujeme si, že nie každé dieťa má svoju babku, dedka..v takom prípade privítame Vami určeného člena rodiny, prípadne známeho...

 

 

 

V tento deň 28.10.2019 tu budú aj pracovníci z Majáka Nádeje.

Maják Nádeje je organizácia, ktorá poskytuje pomoc matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v neľahkých životných situáciách. Budú ponúkať prezentačné výrobky, ktoré si budete vedieť zakúpiť.

Výťažok poslúži zlepšiť a skvalitniť ich neľahký život, pomôže deťom zabezpečiť základné potreby v ayzlovom dome, krízových centrách...

O aké výrobky pôjde si budete vedieť pozrieť pred plánovanou aktivitou, kde Vás počká zamestnanec Majáka Nádeje.

24.10.2019 na MŠ Budapeštianska 1 o 15.30 hod na 1.triede -vstupná chodba

25.10.2019 na EP Viedenská 34 o 15.30 hod  pri vchode rodičov.

Veríme, že Vás ich výrobky oslovia...a možno budete chcieť prispieť ...

 

Deťom na všetky triedy boli zakúpené 4 publikácie rozprávkových príbehov od Majáka Nádeje.

**Deti si pôjdu spoločne pozrieť s dedkom, babkou ich prezentačné darčeky, výrobky,,a ak sa rozhodnú tak si môžu čosi zakúpiť. Práve preto Vám budú vopred prezentované ukážky v uvedené dni.

 

 

Mesiac október patrí k prejavovanej úcte k starším ....


Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej kráse čarovných farieb, jesenného slniečka zaujal svoje miesto.
Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a úcty k všetkým starším ľuďom, lebo si ju zaslúžia.
Aj my v našich MŠ prejavujeme každoročne pre našich starších občanov ( babkám, dedkom ) úctu a náklonnosť v podobe milého slova, úsmevu, zdvorilosti, rešpektu, pozornosti,...

Pri príležitosti „Mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším“ každoročne pripravujeme milé rozptýlenie a potešenie v podobe návštevy svojich vnúčat na pôde našich škôl.

Detičky privítajú babky, dedkov a spoločne sa v našich triedach pohrajú...


Zaspievajú si pesničky, možno si zatancujú spoločne Tanček – ĽAVÁ Nôžka...
Možno si vyrobia Spoločného šarkana...nechajte sa prekvapiť kreativitou ...

 

Prajeme si, aby stretnutia generácií boli naplnené vzájomnou láskavosťou, radosťou, toleranciou, úsmevom na tvári a aj slzičkou v oku.

Našim starším občanom prajeme zdravie, zdravú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.

Detičky budú spoločne s babkou, dedkom možno aj maľovať, strihať, možno lepiť, konštruovať, skladať stavebnice, Lego, pohrajú sa s Bee bot včielkami...

ľúbim svoju babičku, ľúbim svojho dedka..

a tak ľubim každého...

pomáham tomu kto potrebuje pomoc...raz ju budem potrebovať tiež..

 

Organizačné pokyny: učiteľky zodpovedne pripravia aktivity a prezentáciu detí

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku