Aktuality

OKTÓBER- Svetový deň výživy

OKTÓBER - Svetový deň výživy.
Magistrát mesta Košice – oddelenie školstva

každoročne organizuje metodický deň pri príležitosti


„ SVETOVÉHO DŇA VÝŽIVY 2019“.


TERMÍN : 1.10.2019 o 15.00 hod.

MIESTO :

Spoločenský pavilón, Tr. SNP 61

 

Slávnostného podujatia spojeného s ochutnávkou jedál, ktoré sú pripravované v našich školských jedálňach pre detičky MŠ, ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa zúčastňujú každoročne aj naši rodičia.
Nebude to inak ani tento rok , slávnostného podujatia spojeného aj s kultúrnym programom sa zúčastnia 1 rodič z MŠ Budapeštianska 1, a 1 rodič z alokovaného pracoviska Viedenská 34.


Pozvánky na metodický deň  boli odovzdané vedením školy dňa 11.9.2019.


Zároveň vedenie školy MŠ Budapeštianska 1  pri príležitosti Svetového dňa výživy zaslalo spracovaný návrh podľa kritérií MMK na morálne ocenenie zamestnancov školských jedální.


Veríme, že nami navrhovaná zamestnankyňa ŠJ bude ocenená, nakoľko si svoje pracovné povinnosti plní včas, zodpovedne a svedomito.


Milá naša Helenka, ktorá nám cestuješ každodenne do práce ozaj veľa kilometrov a to už viac ako 14 rokov, keď všetky detičky ešte  možno sladko spia, Ty nám už chystáš, pripravuješ priestory ŠJ, aby boli včas pripravované chutné „ raňajky“.
Rozdávaš svoju energiu medzi kolektív, si nápomocná aj nad rámec svojich pracovných povinností. Prajeme veľa síl, energie a zdravia do budúcich rokov, aby si nám ostala verná ako veľkému kolektívu zamestnancov.

Helenke ĎAKUJEME .


Každá školská jedáleň sa bude po dohode prezentovať na slávnostnom dni. Naša školská jedáleň pripravuje na podujatie – PERNÍČEK , aj deti ho dostanú....mňam


Nezúfajme...vedenie školy dohodlo v súčinnosti ŠJ pre všetky detičky  2.10.2019  fajnučký celodenný jedálny lístok obohatený o ovocie, zeleninu lebo aj toto je naša s aktivita v zmysle spracovaného projektu NPPO.


Deťom bude pripravený

2.10.2019 JEDÁLNIČEK:        

                                                                  DEŇ PLNÝ OVOCIA A ZELENINY

                                           

 

 OVOCNÝ – ZELENINOVÝ POHÁR bude ako pochúťka naviac....

 

 

Desiata : zeleninový obložený chlebík
Obed : LOSOS o objatí zeleniny
Olovrant : ovocná výživa

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku