Aktuality

Otvorené hodiny učiteľov s deťmi

 

 

Váž. rodičia v zmysle hospitačnej a kontrolnej činnosti výchovno - vzdelávacej práce

sa na školách pripravujú

VZOROVÉ OTVORENÉ HODINY .

 

Na otvorených hodinách

učiteľky

sprostredkujú učiteľom

z iných tried

ako sa vzorovo učí,

ukážu svoje nápady, kreativitu

a hlavne metodické postupy

jednotlivých vzdelávacích oblastí. 

 

 

 

 

 

 

UŽ pripravujeme : 

v týždni od 17.10.2022-20.10.2022

v zmysle spracovaného nášho projektu NPPO ( Národný program prevencie obezity)

aktivitu :

Chránime si svoje zdravie PYRAMÍDA ZDRAVIA

 

 

 

Otvorené hodiny pre všetkých pedagógov oboch škôl na skvalitnenie VVČ

Termíny :   

18.10.2022 ukážková hodina p. uč. Paperniková, Bobáková

 21.10.2022 ukážková hodina p. uč. Petrócyová, Rečová

 

 

 

 

Na otvorených hodinách sa vymieňajú aj učiteľky z EPV - B1.                                                                         

ČAS: 9.15 hod

Cieľ :  Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny.

 

 

 

Budeme zisťovať, charakterizovať potraviny, ktoré škodia zdraviu a potraviny, ktoré sú užitočné pre zdravie.

Zdôvodníme význam ochrany svojho zdravia v jesenných chladnejších mesiacoch.

Deti budú správne poukazovať ako sa máme starať o svoje zdravie, ako a čo si máme v nastávajúcich chladnejších mesiacoch obliekať.

 

ČO JEDIA ZDRAVÉ DETI 

Budeme strihať, lepiť, tvoriť potraviny, ktoré podporujú zdravie človeka.

 

 

 

 

 

 

Využijeme včielku BEE Bot – ktorá deťom programovaním pomôže hľadať a určovať, ktoré potraviny nám škodia, budeme hľadať správnu cestu k potravinám, ktoré sú zdraviu prospešné.

Z ukážok Otvorených hodín si všetky p. učiteľky so svojimi deťmi pripravia  aktivity sprostredkované pre vekové skupiny.

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku