Aktuality

Oznam rodičom -Horúčavy

Oznam pre rodičov – HORÚČAVY


Vážení rodičia prinášame Vám zopár informácií k prevádzke škôl.


Vzhľadom k vysokým teplotám  sa dňa 10.6.2019 konala

mimoriadna operatívna porada pre všetkých zamestnancov podľa úsekov.

 


Vedenie školy vydáva pokyn : 

pre organizáciu a harmonogram denných činnosti ( upravujeme ich pre teplo ).

 

TROPICKÉ HORÚČAVY

 

Od 11.6.2019

sa budú detičky schádzať

od 6.00 hod na školských dvoroch.

A popoludní budú tiež na školských dvoroch.

 

V čase od 11.00- 15.00 budú deti v budove MŠ.

 

 

 

 

P. učiteľky si dnes pripravili všetky učebné pomôcky, veľké človeče, hračky, knihy, kresliaci materiál, kriedy, stavebnice atd. na spoločné chodby, odkiaľ ich budú pre deti každé ráno vyberať pre detičky tak , aby sa prevádzali  a dodržali všetky organizačné formy dňa.
O 8.30 sa presunú deti na desiatu, po desiate sa vrátia na školský dvor.
Využijú všetky tienisté miesta na hry detí. Tiež majú upravené pracovné smeny.


P. kuchárky od 6.00 – a počas dňa vydávajú pitný režim pre deti,

tak aby každé dieťa malo dostatočný prísun pitnej vody 

aj v zvýšenej potrebe.

( p. učiteľky ich budú nabádať k pitiu).
 

Zakúpili sa poháriky na použitie na školskom dvore k veľkým termo nádobám.

 

p. THP budú chodiť na nové pracovné smeny, aby bolo zabezpečené :

od rána spoločne pripravia nožnicové stany nad pieskoviská, ktoré pripravia na hry detí – prekypria, polejú a  ( rozhodli sme, ktoré koberce, lehátka, podložky, stoličky, lavičky, ba aj časti detského nábytku – kuchynky atd. sa budú vykladať každý deň deťom na školský dvor.

Pripravia aj letné Wc pre prípadné potreby detí. Inak používajú všetky kúpeľne v MŠ.


Deťom sa dnes pripravilo aj  ÁTRIUM, zložili sa nové prvky pre deti, nové pieskovisko s pieskom, vodnú mušľu na hry s vodou, atď.

(malé detičky zo 7.triedy majú pripravené prostredie ÁTRIA  tam budú zdržiavať po desiate a popoludní, odkiaľ si ich vyzdvihnete.

 

POŽIADAVKY PRE RODIČOV:


Všetky šatne detí máte prístupné na uloženie prípadného šatstva.
Prosíme o súčinnosť : Primerane obliekať deti, použiť ochranný krém, a prosíme o šiltovky, čiapočky na hlavy.
Triedy sa deťom budú vetrať z opačných strán, prípadne sa použijú ventilátory pre schladenie tried pred odpočinkom detí.


POPOLUDNÍ sa deti presúvajú opäť na školské dvory, ÁTRIUM – 7 trieda.


V prípade, že budú mať detičky veľmi prepotené pyžamká, budú vám ich dávať p. THP do skrinky. Prosíme Vás do skrinky dieťaťa uložiť pár oblečenia navyše. Aby sme vedeli deti prezliesť.


DETI EPV – ak budú prehriate triedy

(tak sa činnosti budú s deťmi prevádzať aj v KINE, v AULE ŠKOLY, telocvični  – najchladnejšie miestnosti.


Rozhodnutie plne v kompetencii p. učiteliek  s poverenou zást.školy

( typ budovy -prehriatie miestností )

 


Ďakujeme za plnú súčinnosť, ide nám o komfort všetkých detí.

V prípade nepriznivého počasia prevádza škôl ide podľa režimu.


Mgr. Iveta Strukanová
Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku