Aktuality

Planetárium 20.5.2015 ZMENA

Planetárium pri Slovenskom technickom múzeu Košice je jedno z piatich planetárií na Slovensku a súčasť Slovenského technického múzea v Košiciach. Funguje od roku 1975. Kruhová miestnosť má priemer 8 metrov. Je tu možné predvádzať hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.


Je to malé projekčné planetárium


Dve projekčné hlavy umožňujú demonštrovať pohľad na nočnú oblohu zo severnej a južnej pologule Zeme. Je tu možné znázorniť javy viditeľné na oblohe voľným okom pri pohľade zo Zeme: 5800 hviezd, Slnko, Mesiac, 5 planét Slnečnej sústavy (Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn), niektoré viditeľné hmloviny, galaxie, Mliečnu dráhu. Programy pre školské skupiny dopĺňajú premietanie astronomických filmov, diafilmov a pre deti premietanie rozprávok s astronomickou tematikou.

1. Zem, Slnko a hviezdy vo vesmíre

Cieľom je :
 na základe jednoduchých pozorovaní a pokusov osvojiť si základné poznatky o magnete a o účinkoch gravitačného pôsobenia našej Zeme;
 vytvoriť si elementárnu predstavu o Slnku, Mesiaci, planétach a hviezdach;
 chápať príčiny striedania dňa a noci, vytvoriť si správnu, i keď zjednodušenú predstavu o príčinách a dôsledkoch rozdielov teplôt vzduchu v lete a v zime;
 nadobúdať kladný citový vzťah k poznávaniu prírody a vesmíru.

Slnko a jeho planéty
Základné poznatky o Slnku ako vesmírnom telese. Zem ako družica Slnka. Planéty.


Hviezdy vo vesmíre
Základné poznatky o hviezdach.


Striedanie dňa a noci

Striedanie dňa a noci ako dôsledok rotácie Zeme. Letný a zimný deň u nás. Priestorová predstava o vzájomnej polohe hviezd, Slnka a Zeme v priebehu dňa a roka.


Naše deti  5-6 ročné sa zúčastnia dňa - 20.5.2015 ZMENA

+ primerane deti obliesť

+ pitie


Vstupné hradí  materská škola. Všetky informácie podajú tr. uč. I a III. tr / 5-6 ročné

___________________________________________________

© picture - apsva.us/<< Späť na predchádzajúcu stránku