Aktuality

Poletíme ako kozmonaut

 

Vážení rodičia pripravujeme druhú pútavú  OTVORENÚ HODINU

 

pod názvom poletíme ako kozmonauti a spoznáme Vesmír a jeho planéty
 

Kedy : 14.2.2019 o 10.15 hod


Určené: pre deti 2, 1  triedy MŠ B1  5-6 ročné a

deti z EPV - 6 ročné, ktoré prídu na MŠ B1- spolu s  p.uč. Sokolová- Lukáčová

 

 

Deti pocestujú ako astronauti do vesmíru. Využijeme naše vesmírne rakety, skafander, a iné..UP  

Zároveň si aj ostatné triedy vyskúšajú niektoré aktivity spoločne so svojimi p. učiteľkami, ktoré budú dostupné po OTVORENEJ HODINE našich 5-6 ročných detí.

 

ČO sa teda naučíme ?

Deti sú prirodzené zvedavé. Ich zvedavosť sa začína už v útlom veku, skôr ako začnú vôbec robiť prvé kroky. Preto by sme ich zvedavosť nemali tlmiť ale naopak, rozvíjať ju. Tento projekt je zameraný na vesmír a jeho planéty. 
Vesmír patrí pod vzdelávaciu oblasť človek a príroda podoblasti neživá príroda.


Cieľ projektu je zamerať sa na rozšírenie poznatkov z oblasti poznávania vesmíru a slnečnej sústavy.

 

 

Rozvíjaním zmyslového vnímania v činnostiach si deti zapamätajú získané informácie o jednotlivých planétach. Deti majú možnosť prostredníctvom hry, do ktorej sú zainteresované, objavovať, bádať, citlivo vnímať nové informácie a vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vlastné predstavy o Zemi, Slnku, hviezdach, Mesiaci a planétach získané pozorovaním a z rôznych médií.


Ešte sa naučíme :

1. Zem, Slnko a hviezdy vo vesmíre


Cieľom je :
na základe jednoduchých pozorovaní osvojiť si základné poznatky o magnete a o účinkoch  gravitačného pôsobenia našej Zeme;
vytvoriť si elementárnu predstavu o Slnku, Mesiaci, planétach a hviezdach; nadobúdať kladný citový vzťah k poznávaniu prírody a vesmíru.

Slnko a jeho planéty
Základné poznatky o Slnku ako vesmírnom telese. Zem ako družica Slnka. Planéty. Hviezdy vo vesmíre
Základné poznatky o hviezdach.
Striedanie dňa a noci. Letný a zimný deň u nás.

 

Priestorová predstava o vzájomnej polohe hviezd, Slnka a Zeme v priebehu dňa a roka.

Koordinátorka  : p.uč.Mačatková a deti 2 triedy

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku