Aktuality

Uzatvárame - Policajný psovod u nás

 

Posledná akcia pre deti – Policajný psovod

Váž. rodičia

 

Riaditeľstvo školy

v spolupráci s Mestskou políciou MČ sídl. Ťahanovce

a veliteľom p. Grešákom vybavilo pre deti aktivitu.

Navštívi nás -

Policajný psovod

 

 

 

Dňa 30.6.2022

MŠ Budapeštianska 1 – školský dvor 9.00

EP Viedenská 34 – školský dvor po presune z Budapeštianskej 10.00

 

Organizačné pokyny :

Deti budú usadené v bezpečnej vzdialenosti na lavičkách a stoličkách – zabezpečia THP a učiteľky. V tichosti budú sledovať prácu policajného psíka ... ukážkami.

p. učiteľky vopred deti oboznámia s návštevou psíka, čo budeme vidieť,  ale aj poučia deti o vhodnom správaní sa .

Pozrú si ukážku práce policajtov a psíka na našich školských dvoroch.

 

Čo budú vidieť ?

Policajný psovod je policajt, ktorý je špeciálne určený a vycvičený na vedenie služobného policajného psa. Policajný psovod pomocou povelov prikazuje policajnému psovi vykonávať rôzne úkony, aké si vyžaduje policajný zásah. Najčastejšie je to napr. vyhľadávanie výbušnín, drog, omamných látok, ukrytých osôb, pátranie po unikajúcich podozrivých alebo zranených osobách, príp. eliminovanie podozrivej osoby. Psovod a jeho pes tvoria profesionálny tím, ktorý sa využíva pri väčšine zásahov.

Všeobecne sú najpoužívanejšími policajnými psami nemecké ovčiaky. Využívajú sa aj belgické ovčiaky. Na vyhľadávacie práce sú najvyužívanejšie rotvajlery, zlatí retrívri, bradáče a foxteriéry. 

Policajný pes je špecializovaný na niekoľko primárnych funkcií:

 

Stopovací pes je určený na stopovanie a prenasledovanie podozrivých alebo stratených osôb.

Vyhľadávací pes slúži najmä na odhaľovanie ukrytých výbušnín, drog, omamných látok, príp. osôb.

Univerzálny pes absolvoval univerzálny výcvik, bez určitej špecializácie. Môže vykonávať akúkoľvek z vyššie uvedených funkcií a je najpoužívanejší u polície.

Kým sa zo šteňaťa stane dobrý policajný pes, trvá to tri roky. Vtedy je vyzretý po psychickej i fyzickej stránke

Dokážu vystopovať páchateľa, vyňuchať drogy i výbušniny

 

Význam psov pri udržiavaní verejného poriadku je nenahraditeľný. Vzbudzujú rešpekt a páchatelia majú pred nimi oveľa väčší strach ako pred samotnými policajtmi. Vedia obrániť svojho pána, vyriešiť potýčku, vystopovať zlodeja a vyhľadať drogy, výbušniny i mŕtvoly. O tom, ako sa využívajú prirodzené zmysly najlepšieho priateľa človeka pre blaho všeobecné, sme sa porozprávali na Oddelení služobnej kynológie pri Krajskom riaditeľstve PZ v Košiciach.

Za ukážkovou poslušnosťou policajného psa sa skrýva množstvo tvrdej dennodennej práce a lásky psovoda. Iste je každému jasné, že takéto zamestnanie môže vykonávať len človek, ktorému psy prirástli k srdcu.

Služobný pes musí vedieť aj vystopovať páchateľa.

Vycvičiť služobného psa na takúto identifikáciu osôb patrí medzi najťažšie špeciálne pachové práce.

"Kým sa zo šteňaťa stane dobrý počúvajúci policajný pes, trvá to tri roky. Vtedy je vyzretý po psychickej i fyzickej stránke. Najlepšie výkony dosahuje vo veku od troch do sedem osem rokov. Je to individuálne." Do jedného roka musí pes zvládnuť základný výcvik, čo je akési základné psie vzdelanie zaručujúce ovládateľnosť psa a overujúce jeho schopnosť ďalšieho výcviku. Vo veku okolo dvoch až troch rokov skladajú so svojim psovodom všestranné skúšky. Až potom môžu byť použité vo výkone služby.

 

Jedným z najťažších je výcvik všestranného hliadkového psa. "Musí byť vyrovnaný v troch disciplínách v obrane, pachových prácach a v cvikoch poslušnosti,"

Psy sa cvičia každý deň, najmenej jednu hodinu. Na "cvičákoch" na Aničke alebo v Krásnej nad Hornádom, alebo voľne v teréne. Výcvik je vykonávaný spôsobom, aby čo najpresnejšie simuloval podmienky, s ktorými sa psy stretnú v praxi.

"Cvičia ich v prírode, ale aj v starých budovách. Používajú rukávy, ringo obleky i rôzne skryté manžety.

 

 

" Psovod svojho zverenca kŕmi, vyčesáva, vyčistí mu koterec, chodí s ním na veterinárne ošetrenie. Touto starostlivosťou sa vytvárajú vzájomné vzťahy. Až také, že si ich psovodi zvyknú brávať na víkendy domov i na dovolenky.

Do "dôchodku" ide služobný pes vo veku 10 rokov. Podľa zákona o správe štátneho majetku má byť ponúknutý bezodplatným prevodom rozpočtovým a bezpríspevkovým organizáciám. Ak o neho neprejavia záujem, môže si ho odkúpiť za zostatkovú hodnotu (od 100 do 1000 korún) fyzická alebo právnická osoba.

Prajeme deťom krásny zážitok a všetkým deťom prajeme krásne a príjemné prežitie letných prázdninových dní.

Zamestnancom oboch škôl prajeme zaslúženú dovolenku. 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy


a čítajte viac: https://kosice.korzar.sme.sk/c/4489842/kym-sa-zo-stenata-stane-dobry-policajny-pes-trva-to-tri-roky-vtedy-je-vyzrety-po-psychickej-i-fyzickej-stranke.html

Zdroj : wikipédia

 << Späť na predchádzajúcu stránku