Aktuality

Povolania

Pripravujeme v týždni od 17.9 -21.9.2018

Téma týždňa : KTO SA O  NÁS STARÁ

týždenné vzdelávacie aktivity, ktoré budú  rozširovať aktuálne poznanie dieťaťa o množstvo profesií, vrátane tradičných,  s uniformou či menej frekventovaných zamestnaní.

ČO budeme teda robiť ?

• identifikovať povolania a priraďovať náradia k profesiám

• aplikovať poznanie pri priraďovaní farieb k pracovnému oblečeniu

 


Kto sa o nás stará – Zameriame pozornosť na rozvíjanie poznávacích funkcií osobnosti dieťaťa a kompetencií viažucich sa k poznávaniu rozmanitých pracovných činností ľudí a ich spoločenskému významu.

Stanovíme si problém :


Kto čo robí? Aké ľudské činnosti potrebujeme pre náš život?
Aké nástroje a náradie požívajú ľudia v  jednotlivých povolaniach?
Ktoré povolania pomáhajú a chránia spoločnosť?
Aký význam majú jednotlivé povolania pre náš život?
Aké typické znaky majú jednotlivé povolania?

 

Nadviažeme na skúsenosti a poznatky detí z oblasti ľudských činností upevňovaním, a budeme rozvíjať ich poznanie o tradičných povolaniach i netradičných povolaniach a o ich typických znakoch pomocou zážitkového poznania.
Zároveň budeme rozvíjať  kritické myslenie hľadaním významu jednotlivých pracovných činností. Spoznávať a rozlišovať jednotlivé povolania podľa ich typických znakov.. Uvedomiť si význam jednotlivých povolaní.

Pôjdeme na návštevu  :

 

 

1. Pozrieme sa s čím pracujú tety upratovačky, ktoré pracovné nástroje používajú. 


2. Navštívime aj tety kuchárky, ktoré sa starajú a pripravujú nám jedlo.

 

3. Deti 5-6 ročné sa vyberú na krátku prechádzku po okolí MŠ, budú sa orientovať v okolí MŠ a vyhľadávať pracovné činnosti pozorovaním

 

 

 

 

 


Využijeme naše zázračné veľké súbory Pomôcok „ POVOLANIA „

 

 

Tento týždeń sa zmeníme, lebo využijeme aj oblečenie pracovných profesií určených pre detičky – na koho ? na lekárov, zdravotné sestry, poštára, automechanika, kozmonauta, záhradníčku, a iné...

Vyhľadáme predmety, ktoré pri svojej práci používa pani učiteľka, ktoré pani kuchárka, a ktoré pani upratovačka...( lebo nám ich aj požičajú....)

koordinátorky : učiteľky MŠ

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku