Aktuality

Pozvánka - Štafetový beh

ŠTAFETOVÝ BEH DETÍ

Dňa 25.9.2019 nás pôjdu detičky 4.triedy Budapeštianska 1 reprezentovať

KAM?  ZŠ Belehradská – areál Základnej školy – Bežecký ovál


V rámci spolupráce ZŠ – MŠ, nás Základná škola Belehradská dňa 24.9.2019 pozvala na akciu ŠTAFETOVÝ BEH.

 

ČAS : o 10.25 začínajú štafetový beh – bežecký ovál

Náš čas pre MŠ.

 

 

 

ČAS odchodu z MŠ Budapeštianska 1 : o 9.50 hod


Deti budú mať naše dopravné vesty s Logom našej MŠ pri presune.


Pri štafetovom behu – použijú naše krásne vesty so symbolom čísla, a dopravných prostriedkov.

Ďakujeme deťom za reprezentáciu. Držíme im všetkým palce.


Organizačné pokyny pre rodičov : prosíme detičky športovo obliesť ,
Informovaný súhlas pripravia učiteľky 4.triedy pre rodičov.

 

Mgr. Iveta Strukanová
Riaditeľka školy

* akcia sa bude konať v priaznivejšom  počasí - ZŠ dá vedieť nový tremín konania<< Späť na predchádzajúcu stránku