Aktuality

Prerušená prevádzka oboch škôl

 

Vážení rodičia,

 

 

na základe rozhodnutia RÚVZ zo dňa 19.10.2020

z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení je prerušená prevádzka (z dôvodu neprítomnosti viac ako 30 % a vysokej chorobnosti deti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa na 5 kalendárnych dní

( od 20.10.2020- do 24.10.2020)

 

na oboch školách  prerušuje prevádzka.

 

Nástup deti do oboch škôl je 26.10.2020.

 

 

 

 

Odpočet zo školného za 4 dni v zmysle pokynov zriaďovateľa vykoná hospodárka školy.

Odpočet sa vykoná aj za karanténu 3 triedy na Viedenskej .  Podľa usmernenia zriaďovateľa. 

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku