Aktuality

Prerušenie prevádzky Budapeštianska 1

Prerušenie prevádzky Budapeštianska 1

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ zo dňa 22.1.2020

z dôvodu vysokej chorobnosti deti

sa na 5 kalendárnych dní

( od 23.1.2020- do 27.1.2020)

na MŠ Budapeštianska 1  prerušuje prevádzka.

 

Nástup deti MŠ Budapeštianska 1 je 28.1.2020.

 

Odpočet zo školného za 3 dni v zmysle pokynov zriaďovateľa vykoná hospodárka školy v mesiaci marec 2020.

Alokované pracovisko Viedenská 34 je v prevádzke.

Zamestnanci THP, ŠJ vykonajú dezinfekčné a sanitačné práce na škole.

 

Aktivita  OVOZELKO divadielko  ktoré bolo plánované – Zmena :

 

Divadielko na EPV                               27.1. 2020

Divadielko na Budapeštianskej 1      28.1.2020

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku