Aktuality

Prerušenie prevádzky oboch škôl

   

   

Prerušenie prevádzky oboch škôl

 

Vážení rodičia,

 

na základe rozhodnutia RÚVZ zo dňa 10.3.2020

 

z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení je prerušená prevádzka (z dôvodu vysokej chorobnosti deti)

 

 

 

sa na 5 kalendárnych dní

( od 11.3.2020- do 15.3.2020)

 

na oboch školách  prerušuje prevádzka.

 

Nástup deti do oboch škôl je 16.3.2020.

 

 

Odpočet zo školného za 3 dni v zmysle pokynov zriaďovateľa vykoná hospodárka školy v mesiaci apríl 2020.

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku