Aktuality

Pribudne nám na školách pre deti

  

Pribudne nám na školách -

Ekologické prvky na naše školské dvory .

Váž. rodičia informujeme vás o novinkách, ktoré pripravujeme pre deti,

aby mali vytvorené podmienky pre radostný  pobyt v našich školách :

 

 

 

 

 

1. INFORMÁCIA - Ekologické prvky na naše školské dvory

 

 

 

na našich školských dvoroch oboch škôl pribudnú v mesiaci jún- júl-august pre deti nové detské prvky.

Objednali sme pre naše deti  nasledovné :

Vytvoríme pre deti možnosti prevádzať v školských záhradách vyučovací proces –

Letné učebne :

 

 

 

EP Viedenská 34 :

 

Detské piknikové stoly s posedením a stolom 2 x

Detská lavička 4 x

Detský stôl 1 x

Detské vyvýšené záhony 4 x

** umiestnené budú prvky na minimalistickom domčekovom mestečku

                                                                                                                            

 

 

MŠ Budapeštianska 1 :

 

Okrúhle kvetináče 2 x

Kvetináče farebné 4x

Detské piknikové stoly s posedením a stolom 2x

Spolu : 4859 €

 

 

 

 

 

 

Náš školský vzdelávací program je venovaný

aj environmentálnej výchove, učíme deti starať sa o zeleň, výsadbe rastlín,  

o triedení odpadu, recyklácii a pod., a  preto sme  zvolili možnosť a výber od firmy, ktorá nám tieto komponenty na školské dvory už pripravuje.

Všetky prvky sú ekologické, krásne farebné a odolávajú poveternostným podmienkam.( vid krátky popis Firmy uvedený..)

 

 

 

 

2. INFORMÁCIA – učiace samo nalepovacie prvky UP Elarin do našich učební

 

Mapy SVETA 2 x

Samolepky VESMÍR a jeho planéty

Spolu : 703,93 €

Farebné veľké ceruzkové dekorácie tieto máme už na školách zakúpené.

Spolu : 524€

 

 

 

 

 

 

v mesiaci -  august 2022 sa budú vylepšovať a skrášľovať aj naše chodby, spoločné priestory  pre rodičov a deti.

Aj toto čaká naše detičky na začiatok školského roka v septembri.

 

 

 

 

3. INFORMÁCIA a upozornenie KOLOBEŽKY – zákaz

Váž.rodičia žiadame vás, aby ste nevstupovali a nenechávali elektrické kolobežky s ktorými

prichádzate do areálu škôl opreté a nechané na školských dvoroch.

Školský dvor slúži deťom, nie je verejným priestorom, ani komunikáciou na uskladňovanie kolobežiek s aplikáciami.

Prosím správajte sa zodpovedne a neohrozujte bezpečnosť detí na školských dvoroch.

 

Od dňa 8.6.2022 ostala kolobežka na školskom dvore Budapeštianska 1, ohrozovala deti ktoré sa zdržiavajú na školskom dvore. 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

zdroj : aviweb.sk - nálepka

**poznamky

Akciová spoločnosť TOPlast, a.s. Košice bola založená v roku 2002. Zaoberá sa zhodnocovaním technologických plastov cestou recyklácie a výrobou recyklovaného plastu TOPeco pre všestranné využitie. Spoločnosť TOPlast, a.s. využíva na výrobu tohto materiálu modernú nemeckú technológiu, ktorá tieto výrobky vyrába viac ako 40 rokov a distribuje ich na domácom aj svetovom trhu. Táto moderná technológia umožňuje vyrábať homogénne výrobky z technologických plastov (PE, PP, ABS, PS a ďalších).

 Firma vlastní certikáty vydané VÚSAPL, TOPeco ochrannú známku - TM trade mark, viacero protokolov o skúškach, testy rôznych metód v spolupráci s neziskovými organizáciami, školami zameranými na presné a relevantné testovanie, TUKE Technická univerzita v Košicach, RIS, enviromentalnými organizáciami a internetovými portálmi. 

Spoločnosť sa venuje študentom pri tvorbe diplomových prác a projektov, exkurzií vo výrobe a procesoch sa zúčastnili základné školy, odborné výsoké školy TUKE so zameraním na enviromentálnu stránku výučby, zúčastňujeme sa odborných konferencíí EuPC European Plastics Conventers, Brussel a šírime týmto našim prístupom k vzdelávaniu myšlienku potreby recyklovať. Technológia výroby je bezodpadová, všetky odpady, ktoré vznikajú pri výrobe opätovne recyklujeme.

Certifikát vydaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo potrvrdzuje zhodu uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami. Osvedčenie o zápise ochrannej známky TOPeco TM trade mark, 100 % recyklovateľný materiál a všetky výrobky z nich vyrobené. Protokol o skúške vydaný Technickým a skušobným ústavom stavebným n.o. hovorí o pevnosti materiálu v rôznych hrúbkach.

TOPecoTM je ochranná známka TRADE MARK vydaná Úradom priemyselného vlastníctva, ktorá nám umožňuje používať túto obchodnú značku len pre naše výrobky. Použitím je vhodný všade tam, kde drevo hnije, kov hrdzavie a betón praská. Je masívny a pevný, odoláva všetkých poveternostným podmienkam.

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku