Aktuality

Pripomíname - Decembrová pozvánka

                                                                   

Decembrová pozvánka 

 

Váž.rodičia pripomíname  spoločné stretnutie

v našich krásnych vyzdobených školách.

popoludní Vás pozývame a čakáme  –

na spoločné stretnutie

 

MIKULÁŠSKO vianočných tvorivých dielňach pre rodičov,

s fotením nasledovne -profesionál.služba)

 

 

 

 

 

 

TÉMA :  Kultúrny slávnostný program detí

a spoločná tvorba a výroba vianočného stromčeka s rodičmi.

( vystúpenie detí, spoločné pracovné dielničky, fotenie, ukončenie.)

 

 

Prosíme zapísať si do propozícií výber požadovanej fotoslužby. Dostupné u tr.uč. 

 

Dieťa a fotenie - výber oblečenia je v kompetencii rodičov.

* prosíme aby ste dodržali čas 

Dielničky budú prebiehať na každej triede podľa určenia dátumu a času.

 

 

 

 

 

MŠ Budapeštianska 1

 

 

5.12.2022 – 7. tr.  o 15.30 hod.

5.12.2022 – 2.tr. a  4.tr.  o 16.00 hod.

6.12.2022 – 3.tr. o 15.30  

6.12.2022 - 1.tr. o 16.00 hod.

 

 

 

 

 

EP Viedenská 34

 

 

7.12.2022 – 1.tr. o 15.30 hod.

7.12.2022 – 3 tr. o 16.00 hod

8.12.2022 – 2.tr. o 15.30 hod

8.12.2022 - 4.tr. o 16.00 hod.

 

Prajeme vám krásne sviatočné popoludnie strávené na našich školách v kruhu našich - vašich najmenších.

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

                    riad.školy << Späť na predchádzajúcu stránku