Aktuality

21.6.2022 - ROZLÚČKA detí s MŠ

 

SLÁVNOSTNÁ ZÁHRADNÁ  PÁRTY

 

 

ROZLÚČKA s deťmi odchádzajúcich do ZŠ s celou školou.


Dňa 21.6.2022 sa budeme slávnostne lúčiť celá škola,

deti s deťmi, ktoré nám odchádzajú do ZŠ.

 

 

 

 

Odchádzajúce deti 6 ročné sa rozlúčia so všetkými deťmi, p. upratovačkami, kuchárkami, s p. učiteľkami, vedúcimi zamestnancami školy, vedením školy.

So všetkými, ktorí sa podieľali na výchove a vzdelávaní počas rokov dochádzky detí.

 

 

 

Miesto rozlúčky detí :  

 

MŠ Budapeštianska 1 : začína rozlúčková párty o 8.10 hod aj pre rodičov ( viď priebeh...

 

EP Viedenská 34 doobeda spoločne všetky deti - popoludní pre rodičov 6 ročných detí ( vid priebeh..


Prosíme priniesť deti o 7.30 do MŠ (aby sa stihli prezliesť do nášho slávnostného oblečenia)

 

 

 

 

 

 

 

OBLEČENÉ budú mať deti počas vystúpenia :

 

Deti budú mať oblečené naše objednané a zakúpené: 

TALÁRE s krásnymi čiapkami ( kráľovská modrá + žltá)

Pri slávnostnej rozlúčke pred rodičmi.
 

 

 

 

 

 

 

Objednané je pre všetky deti doobeda : MASKOTI a animátori

 

 

 

Na školskom dvore budú deti čakať aj obj. MASKOTI, ktorí sa postarajú o zábavu všetkých detí

Peppa a jeho kamarát  SPONGEBOB.

MŠ Budapeštianska 1:    9.00- 10.00

EP Viedenská 34 :          10.30-11.30

 

 

Deti sa spoločne odfotia s maskotmi – fotky vám všetkým pošleme emailom .

 

 

 

 

 

PRE RODIČOV 6 ročných detí sme pripravili prekvapenie a objednali sme :

 

 

Na školských dvoroch budete mať pripravené : POJAZDNÁ KAVIAREŇ ( ráno - popoludní )

AUTO – DÁME KÁVU – tu si po slávnosti môžete dať kávičku, ktorá bude podávaná firmou pre rodičov.

Platba – hradí škola 50 ks káv B1 a EPV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti z EP Viedenská 34  

Slávnosť všetkých detí začína doobeda aj s maskotmi, ktorí sa presunú z Budapeštianskej 1

A tiež vystúpia s programom na EP Viedenská 34 pred rodičmi o 15.30 pri pripravených párty stanoch v zadnej časti nášho areálu. ( viď priebeh ..

 

 

DEŤOM SME PRIPRAVILI KRÁSNE PREKVAPENIE .

Darčeky :

 

MEDAILE OSTÁVAJÚ DEŤOM AKO DAR A SPOMIENKA NA MŠ.

KNIHYKOMPAS DREVENÉ HODINKY na ruku. Deti dostanú aj spomienkové knihy, a drevené hodinky – kompas na ruku.

 

 

 

 

 

 

PRÍPRAVA A VÝZDOBA ŠKOLY A POTRIEB V ZÁHRADE

 

 

Zakúpené boli párty potreby ( konfety, obrusy, balóny, tanieriky, poháre, atď.

Slávnostne sa pripravujú panely a párty stany v záhrade, lavičky pre rodičov a fotenie detí.

PEČIEME Slávnostný koláčik citrónový s jahodami

PRE VŠETKY DETI  

 

 

 

2.PRIEBEH SLÁVNOSTI A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE PRE VŠETKY DETI

 

Pozývame rodičov MŠ Budapeštianska 1 a detí 6 ročných (ráno zraz o 8.00 Budapeštianska 1 na školskom dvore pri slávnostne vyzdobených párty stanoch a školskom dvore.

Rodičom MŠ Budapeštianska 1 ukážu program, s ktorým sa budú lúčiť so všetkými kamarátmi celej školy.

Rodičom EP Viedenská 34 ukážu program popoludní. 

 

Priebeh : 

 

MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1 ZAČÍNA o  8.10 nasledovne :

 

 

8.10 Stretnutie detí na školskom dvore – slávnostné vystúpenie pred rodičmi účinkujú deti 1.tr. a 3.tr.  triedy - ukončenie pre rodičov

Fotenie detí  - spoločná foto s  maskotmi.

8.35 Po programe – si deti sadnú k prestretým stolom a budú mať desiatu pod párty stanmi ukončenie pre rodičov, ponúknu sa kávičkou pri CAFE AUTE.

8.15 Desiata všetkých detí MŠ v školských jedálňach

8.40  Príchod detí po triedach – postupné striedanie sa detí pri fotení s maskotmi .

 


9.00 -10.00  MINI DICSO SCHOW s MASKOTMI a zábava a hry všetkých detí  s maskotmi.

 

 

 

EP VIEDENSKÁ  34  ZAČÍNA PRE VŠETKY deti o 9.30 nasledovne :

 

Po desiate všetkých detí sa presúvajú na školský dvor, kde sa budú zabávať, tancovať, súťažiť, kresliť na asfalt a čakať na maskotov .

Príchod maskotov – fotenie sa spoločne s maskotmi – tanec a disco, zábava. MINI DISCO SCHOW

Lúčime sa so všetkými deťmi, kamárátmi.

PRE RODIČOV EP VIEDENSKÁ 34  - popoludní 

Záhradná slávnosť o 15.30 hod v zadnej časti školského areálu pri párty výzdobe detí .

Slávnostné vystúpenie detí s programom pre rodičov.

 

 

 

Prestreté párty stoly pre deti – podávaný koláčik citrónový s jahodami a pitný režim.

Presunuté AUTOKAFE - pre rodičov podávaná kávička.

Ukončenie a záver.

 

 

PRAJEME VŠETKÝM DEŤOM,  ABY BOLI  ÚSPEŠNÉ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE.

Aby boli šťastné a našli si nových kamarátov a nezabudli na nás.

 

Celý priebeh akcie hradí škola .

 

 

 

 

 

Celému kolektívu zamestnancov ďakujem za prípravu, realizáciu rozlúčkovej slávnosti .

Ďakujeme rodičom za všetky pochvalné slová, za pomoc pri obnovách školy, brigádach ..

 

 

Mgr. Iveta Strukanová 

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku