Aktuality

Prírodovedná gramotnosť

Vážení rodičia pripravujeme pútavú OTVORENÚ HODINU pod názvom


PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ
Po lienočke Dolores z nášho Sférického kina si zopakujeme všetko z prírodovedy 


Kedy : 14.2.2019 o 9.30 hod

Určené: pre deti 2,1  triedy MŠ B1  5-6 ročné a

deti z EPV - 6 ročné, ktoré prídu na MŠ B1- s p.uč. Sokolová- Lukáčová

 

Zároveň si aj ostatné triedy vyskúšajú niektoré aktivity spoločne so svojimi p. učiteľkami, ktoré budú dostupné po OTVORENEJ HODINE našich 5-6 ročných detí.

 

Vzdelávacia oblasť človek a príroda, ktorá bude hlavným kľúčom otvorenej hodiny bude  tvoriť základ vzdelávania detí  vo výchovno-vzdelávacom procese.
Jej cieľom je poskytnúť základne informácie v oblasti prírody a živočíchov. Podporí ich pozitívny vzťah k prírode a rozvíja prírodovednú gramotnosť. Vytvára zmysluplné poznanie o fungovaní sveta.
 

 

Vývoj hmyzu je zložitý cyklus niekoľkých fáz.

Život každého jedinca začína od vajíčka.


V prvej časti zistíme čo je úlohou MŠ v oblasti prírody.
V druhej časti  sa dozvieme čo je to vývoj a ako prebieha.
V tretej časti si opíšeme podrobne vývoj lienky.
Vo štvrtej časti opíšeme vývoj včely.
V piatej časti opíšeme vývoj motýľa
V šiestej časti zistíme čo robiť v prípade bodnutia hmyzom.


 

 

Úloha MŠ v oblasti človek a príroda


Úlohou učiteľky je viesť deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch a situáciách určených vzdelávacími štandardmi tak, aby malo každé dieťa možnosť vyjadriť svoju predstavu a prostredníctvom premyslených podnetov učiteľky ju meniť a zdokonaľovať.

NAUČÍME SA EŠTE

Vývoj hmyzu
Hmyz sa podľa vývoja delí na dve skupiny. 

Vývoj lienky
Ako sa narodí lienka?

Vývoj včely
Včela Žije v početných spoločenstvách - včelstvách. 
Vývoj motýľa
Motýle tvoria druhý najväčší rad hmyzu, hneď po chrobákoch. 

 

Tieto pripravené aktivity čakajú deti :
           
 

            Pavučia sieť                                                          
            Úľ a jeho tajomstvá
            Rozprávkovy hmyz

            Veselá húsenica -  Farebná húsenička

            Vývoj motýľa - Motýľ plný farieb
            Plazím sa plazím

 

Koordinátorka : p.uč. Kmecová a deti 1 triedy

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy
 << Späť na predchádzajúcu stránku