Aktuality

Reprezentácia školy

Pripravujeme sa na REPREZENTÁCIU NAŠICH OBOCH ŠKÔL :


Vážení rodičia


1. náš ČERVENÁČIK pôjde reprezentovať našu školu MŠ   Budapeštianska 1, kam sa vyberieme a kde nás uvidíte :
V kultúrnom stredisku na Budapeštianskej 30  sa bude konať
 

ŤAHANOVSKÁ KVAPKA KRVI  - MOBILNÝ ODBER KRVI

KEDY: 22.11.2018   ČAS: o 9.30 hod

Zúčastnia sa deti ČERVENÁČIK – detí , ktoré pôjdu spoločne s koordinátorkami : p.uč. Rečová, Kmecová


DARUJ KRV, ZACHRÁNIŠ ŽIVOT !


Tento šľachetný čin prídu oceniť naše detičky, podporia akciu pripraveným programom.
Táto vzácna tekutina prúdi v každom človeku. Pomôže zachrániť život človeka a rozhodne o jeho osude. Informovaný súhlas pripravia a informácie  podajú koordinátorky.

 

 

2. Deti z elokovaného pracoviska Viedenská 34

si už pomaličky spoločne s p.učiteľkou Kandráčovou pripravujú krátky program pri príležitosti :


MČ sídliska Ťahanovce pripravuje 14.12.2018 v čase od 15.00-18.00 hod
XV. ŤAHANOVSKÉ VIANOČNÉ TRHY

vybraté deti nás budú reprezentovať na tejto predvianočnej akcii.
 

Informovaný súhlas pripraví a informácie podá koordinátorka.

 

 

UŽ CHYSTÁME a pripravujeme -zabezpečujeme- nacvičujeme : ČAROVNÉ VIANOCE

 

3. Pomaličky si pripravujeme BOHATÚ NÁDIELKU AKTIVÍT PRE DETIČKY  a organizačné zabezpečenie akcií na december pre detičky : 

Pre rodičov zase chystáme a pripravujeme spoločný program tvorenia aj  vystúpenie detí 

 

MIKULÁŠSKE predvianočné tvorivé dielničky – STRETNUTIE detí spoločne s rodičmi ..

.....................onedlho vás budeme informovať o termínoch stretnutí v priestoroch škôl...

...................ako aj o všetkých krásnych Aktivitách pre detičky

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy
 << Späť na predchádzajúcu stránku