Aktuality

Rodičia 20.5. Vám budeme telefonovať

 

Vážení rodičia ,

prosíme Vás, aby ste zajtra 20.5.2020 dvíhali telefóny 

budeme Vás od 10.00 hod.

kontaktovať telefonicky

na základe dnešného pokynu zriaďovateľa

ohľadom nasledovného:

 

 

 

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ,

 

Oddelenie školstva MMK sa pripravuje na obnovenie prevádzky materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

Predpokladáme, že ste sa už oboznámili s podmienkami organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách po obnovení prevádzky. Sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR a na webovom sídle učíme na diaľku (  https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol ).

 

poznámka za obe školy : 

Našim rodičom a zamestnancom oboch škôl boli včera zverejnené na webovom sídle - rozpracované v častiach hneď po zverejnení 18.5.2020 ministerstva školstva.

 

Pre posúdenie kapacitných možností MŠ a zabezpečenie prevádzky Vás žiadame o zistenie záujmu zákonných zástupcov o materskú školu.

 

 

Keďže ešte nemáme rozhodnutie ministra o uprednostňovaní detí podľa kritérií, pripravili sme tabuľku na predbežný záujem rodičov.

 

Z dôvodu, že niektoré deti budú uprednostnené, bude potrebné zistiť informácie o zamestnaní zákonných zástupcov, prípadne iné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na umiestnenie dieťaťa.

 

Deti rodičov na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke zatiaľ oslovovať nie je potrebné.

 

 

 

V prílohe Vám posielam 2 tabuľky:

-          Nahlásenie záujmu rodičov o umiestnenie detí do MŠ od 1.6.2020 (pre všetky školy, právne subj. aj neprávne subj.)

-          Zamestnanci patriaci do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia (pre školy bez právnej subjektivity)

T: do 21.5.2020 elektronicky

Zamestnanci mesta Košice s miestom výkonu práce v materských školách, ktorí patria do rizikovej skupiny a rozhodnú sa, že nenastúpia po obnovení prevádzky školy do práce, ostávajú na prekážke v práci s náhradou 80% funkčného platu.

Ďalšie informácie a pokyny súvisiace s nástupom do práce (NS), zabezpečenia ochranných a dezinfekčných prostriedkov, dezinfekcie priestorov a hračiek vrátane organizačného zabezpečenia prevádzky Vám budú zaslané priebežne.

 

 

Vopred ďakujem za súčinnosť pover.zástupkyniam  Cmorová, Rečová

a vedúcim MZ Smolíková, Kandráčová 

ktoré Vás budú postupne kontaktovať zo školy ohľadom zisťovania záujmu pre MŠ .

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku