Aktuality

Rozlúčka s letom

ROZLÚČKA S LETOM


V týždni od 24.9-28.9.2018 nás čaká opäť veľa 

pripravovaných aktivít pre deti.


Rozlúčime sa s Letom  a privítame Jeseň, ktorá prináša množstvo tvorivých nápadov, ktoré budeme realizovať spoločne s deťmi. 

Jeseň je téma, ktorú môžeme rozvinúť vo viacerých vzdelávacích oblastiach.

Téma nášho týždňa “ NA NAŠOM DVORE“  sa bude prevádzať a realizovať v triedach, telocvičniach, školských dvoroch oboch škôl.

 

 

1. v krajine MATEMATIKOVO - vyskúšame si tvorenie s prírodninami a počítanie na školskom dvore.
Budeme určovať objekty na základe opisu polohy pomocou slov a slovných spojení ( hore- dole, vpredu- vzadu, pred, nad, za, medzi...

Využijeme rôzne prírodniny,  ktoré budú deti hľadať na školskom dvore – kamienky, paličky, tráva, listy, gaštany.. budeme určovať  číselný rad.

Určovať počet predmetov v skupine, vytvoriť skupinu daných predmetov s určeným počtom. Porovnať dve skupiny predmetov podľa počtu a určiť, v ktorej skupine je viac/ menej predmetov.

 

 

 

 

2. o REPE -vyskúšame si  zahrať divadielko hrané deťmi –  ...ťahal dedko repku ..číselný rad zvieratiek


Využijeme naše kostýmy - čiapočky zvieratiek, niektoré si aj pripravíme.


Nebudú chýbať ani prvky pohybovej aktivity a tak na školskom dvore využijeme teplé lúče slniečka a pokúsime sa s veľkým lanom, tunelom improvizovať práve rozprávočku o REPE pod našimi nožnicovými stanmi.

 

3. Deti 5-6 ročné spoločne s p. upratovačkami vyčistia náš POCITOVÝ CHODNÍK a skleník v Átriu.

 

 

 

4. A pripravíme si prostredie školského dvora na príchod našej veľkej akcie – ZÁZRAČNÉ BUBLINY....Schowdeťom – vyčistíme si dvor upratovaním – skúsime si detským náradím – metličkami, hrabľami vyupratovať školský dvor  (vyzbieranie drobných „nečistôt „ - vytriedime do zberných nádob ČO KDE PATRÍ ?

koordinátorky : všetky p.učiteľky

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku