Aktuality

Rozprávkový NOVEMBER- Oslava MŠ

 

Pripravujeme sa : 

 

ROZPRÁVKOVÝ NOVEMBER 

 

Oslava 5.ročník DŇA Materských škôl  - Oslávime deň Materských škôl


Nebude to len jeden deň ale 5 dní plných prekvapení deťom...


AKO : 

 4.11- 8.11.2019    5 dní aktivít  venované deťom

 8.11.2019            reprezentácia školy pre verejnosťou – Červenáčik

 14.11.2019          ukončíme krásnou hudobnou rozprávkou od uja ĽUBA ...

Aktivity,  ktoré budú poriadané nad rámec VVČ budú zapracované do správy 5.ročníka DŇA MŠ - spracujú s fotodokumentáciou  p.uč. Bc.Baloghová , Bc. Bodnárová  za EPV , Mgr. Semáčová, Rajkovis  za B1  a zverejnené budú v sekcii NAŠE AKTIVITY .

5.ročník
Deň materských škôl na Slovensku
Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. SV OMEP prevzal záštitu nad Dňom materských škôl na Slovensku a nad všetkými sprievodnými aktivitami, ktorých iniciátorom je Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP). 4.11. bol vyhlásený DEŇ MŠ.

    
Deň materských škôl budeme realizovať 5 dní v týždni v rôznych aktivitách, ktoré vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu, doplnené o aktivity naplánované podľa Plánu Aktivít na školský rok 2019/2020.

Čo všetko budeme robiť ?

celých 5 dní sa povenujeme nášmu zdraviu

V zameraní a cieľoch nášho Školského vzdelávacieho programu máme cieľ Zdravý životný štýl.

Preto sme zvolili tematiku ZDRAVIA A JEHO OCHRANY

 

Tieto aktivity budú  splnené nasledovne:


Vlastné aktivity smerom k deťom:

na Tému:  Zdravý životný štýl v MŠ

 

1. Pondelok : Ľudské telo – Bol raz jeden život
2. Utorok : Pyramída zdravia - Zdravé a nezdravé potraviny
3. Streda : Zdravý a chorý zúbok
4. Štvrtok : Lego tvorenie
5. Piatok : Pečieme zdravý koláčik –   Jablčník

I. CIEĽ TÝŽDENNÝCH AKTIVÍT 
Prejaviť spolupatričnosť. Posilňovať kooperatívne správanie, schopnosť spolupracovať a cítiť s ostatnými.

 

Ľudské telo - Bol raz jeden život 

 

 

Poznať, rozlišovať a triediť jednotlivé časti ľudského tela , čo všetko sa deje v našej „ továrni v našom vnútri, aké organy máme, ako pracujú v našom tele.

 

Deti budú správne poukazovať ako sa máme starať o svoje zdravie, ako a čo si máme v nastávajúcich chladnejších mesiacoch obliekať.

 

 

 

 

Naše ZDRAVIE  a  starostlivosť o zúbky

Povieme si a zopakujeme všetko o našich zúbkoch.

Ako sa o zúbky staráme, čistíme..

Zdôvodníme význam ochrany svojho zdravia v jesenných chladnejších mesiacoch.

Budeme zisťovať, charakterizovať potraviny, ktoré škodia zdraviu a potraviny, ktoré sú užitočné pre zdravie.


 

 

 

 

 Pyramída ZDRAVIA a ADAMKO programuje

Čo jedia zdravé deti  - budeme strihať, lepiť, tvoriť potraviny, ktoré podporujú zdravie človeka – vyrobíme si pyramídu zdravia


Využijeme Adamka a včielku BEE Bot – ktorá deťom programovaním pomôže hľadať a určovať, ktoré potraviny nám škodia, budeme hľadať správnu cestu k potravinám, ktoré sú zdraviu prospešné.

Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny.

 

 

 LEGO tvorenie s výstavou prác detí 

 

Využijeme LEGO kocky a spoločne si vyskladáme jednotlivé potraviny, ovocie, a i.

 

 

 

 

AJ keď je JESEŇ všetky aktivity budú prebiehať pod našimi rozprávkovými nožnicovými altánkami vo vnútri škôl. 

Využijeme na naše aktivity  NOŽNICOVÉ STANY – rozložíme ich v interiéri MŠ .

 

 

 Upečieme si zdravý koláčik - JABLČNÍK 

 a keď budeme piesť budeme mať oblečené pracovné oblečenie OZAJSTNÉHO KUCHÁRIKA 

 pre deti boli zakúpené celé sady kuchárskeho oblečenia:

50 ks    veľká čiapka

50ks zásterky, chňapky, a váľky na váľkanie cesta 

VŠETKY DETI si pripravia svoj vlastný jablčník v NOVOM OBLEČENÍ

 

 

Koordinátorky aktivít  MŚ Budapeštianska 1


Pondelok : Ľudské telo – Bol raz jeden život                        Mgr. Višňovská, Semáčová
Utorok : Pyramída zdravia - Zdravé a nezdravé potraviny   Molnárová, Bobáková
Streda : Zdravý a chorý zúbok                                              Mihóková, Mgr. Uličná
Štvrtok : Lego tvorenie                                                          Petrócyová, Rajkovits,
Piatok : Pečieme s deťmi zdravý koláčik – Jablčník             Smolíková, Rečová


Koordinátorky aktivít  EP Viedenská 34


Pondelok : Ľudské telo – Bol raz jeden život                        Cmorová, Weisová
Utorok : Pyramída zdravia, Zdravé a nezdravé potraviny     Bc. Lukáčová, Plachetková
Streda : Zdravý a chorý zúbok                                               Mačatková, Bc. Balogová
Štvrtok : Lego tvorenie                                                           Kandráčová, Bodnárová
Piatok : Pečieme s deťmi zdravý koláčik – Jablčník              Cmorová a všetky p. učiteľky

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 


 << Späť na predchádzajúcu stránku