Aktuality

Ryžovanie Zlata - Košický zlatý poklad

 Váž. rodičia informujeme vás o poslednej exkurzii pre deti, ktoré nám odchádzajú do ZŠ

Riaditeľstvo školy objednalo a zazmluvnilo pre detičky a vysiela deti 6 ročné na exkurziu 


VYSIELAME NAŠICH PRÍPRAVKÁROV.

Exkurzia detí  - RYŽOVANIE ZLATA 

                            Košický zlatý poklad opäť prístupný verejnosti

Termín :  28.6.2022

Čas konania : 9.30 hod -  MŠ Budapeštianska 1
                         9.30 hod -  EP Viedenská 34


 

Opäť vypukne Zlatá horúčka v múzeu!


Vo Východoslovenskom múzeu, v Otvorenej zóne 1 na Námestí Maratónu mieru 2,

je pripravené podujatie plné zlata .

 

ČO UVIDIA NAŠE DETI – ČO JE PRE NICH PRIPRAVENÉ :


pre deti sú okrem návštevy a expozície Košického zlatého pokladu pripravené
zaujímavé vedomostné, zábavné a pohybové aktivity, ako aj 

• maľovanie na tvár,
• tvorivá dielňa
• a samozrejme si budú môcť si oddýchnuť na tuli vakoch v relaxačnej miestnosti

 

 

Naše deti si idú - VYSKÚŠAŤ AJ RYŽOVANIE ZLATA .

 


Každý dieťa dostáva osvedčenie o ryžovaní a samozrejme vyryžovaný poklad si ponecháva.

Organizačné pokyny pre rodičov: prosíme primerané oblečenie, do ruksaku dať aj náhradné tričko, pitie, obuv primeraná.


Koordinátorky : tr. uč. pripravia info súhlas rodičov , organizačné zabezpečenie, lekárničku na podujatie.


Zúčastnia sa : učitelia prípravných tried

Vstupné za deti : 2 € hradí škola

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku