Aktuality

Semafór a dopravné značky

Pripravujeme pre detičky

Náš projekt - dopravná výchova sa bude celý týždeň od 22.10.2018-26.10.2018 prevádzať vo všetkých triedach pripravujeme pre detičky týždeň bez nehôd...

SEMAFÓR A DOPRAVNÉ ZNAČKY 

Malá autoškola


1. Oboznámenie sa so základnými dopravnými značkami, semaforom, s detskými dopravnými prostriedkami na dopravnom ihrisku školy.

Naše učebné pomôcky boli zakúpené pre obe školy, deti ich použijú na školskom dvore .

Ja ako chodec

• získavanie poznatkov a spôsobilosti pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia v cestnej premávke -taktika bezpečného správania sa v cestnej premávke – signalizácia, technika chôdze, prechod pre chodcov
• dopravné značky, farby, terče, reflexné prvky v oblečení, prilba, chrániče,
• prechádzanie cez cestu, ľavá strana vozovky, pravá strana chodníka

 

 

Vidieť a byť videný

• odhadovanie vzdialenosti - vzhľadom na vlastnú osobu / blízko, ďaleko, približuje sa, vzdiaľuje sa

Vozovka nie je ihrisko

Vyskúšame si aj našu úžasnú drevenú stolovú pomôcku MOY - postavíme si stol dopravného mesta - budeme konštruovať, skladať, riešiť..

postavíme všetky dopravné prostriedky - konštruovaním..
 

 

Prišiel ujo policajt - oblečené dieťa v kostýme

• beseda zážitkovým učením chápať význam a úlohu práce policajta pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách
• záchranný systém – linka 112 – hasiči, rýchla zdravotnícka pomoc, polícia
• riešenie modelových dopravných situácií na dopravnom ihrisku: pohybové hry s dopravnou tematikou
• doobeda si deti vyskúšajú tvorivé schopnosti, priestorovú predstavivosť, fantáziu pri zobrazovaní, zostavovaní obrázkov programovaním digitálnej hračky Bee Bot, kreslením dopravných prostriedkov na štvorcovej sieti.
• p. učiteľky im pripravia dopravné hry na interaktívnej tabuli
popoludní si deti budú vyrábať dopravné značky, semafór a i.

 

všetky triedy majú zakúpené dopravné vesty, deti ich používajú aj pri opustení areálu školy.

 

 

Koordinátorky : p.uč. Cmorová, Ondrejová, Kmecová, Mačatková a ost.uč.

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku