Aktuality

SEPTEMBER - Alfík výučbový program

 

Váž. rodičia 

INFORMÁCIA

 

 

Výučbový Program ALFÍK

 

S týmto zakúpeným programom ALFÍK pracujeme na našich školách  s deťmi od minulého školského roka.

 

 

 

Program Alfík je určený pre MŠ a sú to interaktívne cvičenia a úlohy hravou formou. Aktuálne viac ako 3 600 úloh a cvičení  a hier pre deti.

Vďaka nim si deti precvičia slovnú zásobu a vedomostné znalosti z prakticky všetkých oblastí učiva materskej školy.

Okrem slovnej zásoby si môžu precvičiť aj slovnú zásobu v anglickom jazyku, nemeckom a ruskom jazyku.

 

ALFÍK KOMPLET - úlohy a cvičenia na  je možné ich kopírovať neobmedzene a ostávajú Vám navždy.

Optimalizované pre Interaktívne tabule, mobily, tablety.

Dieťa je schopné vďaka nahovoreným inštrukciám ovládať úlohy samostatne.

 

 

ALE – pre všetkých našich rodičov máme darček v podobe -  (v cene za zakúpenie bol aj ročný online prístup, ktorý sme dali rodičom, aby si doma s deťmi robili cvičenia a úlohy).

Prístupové heslá vám kmeňovým rodičom boli zaslané na vaše emailové adresy v šk. roku 2022-2023.

 

 

Novým rodičom

ho sprostredkujú triedne učiteľky

využite túto možnosť do konca OKTÓBRA – je pre vás ešte zdarma.

vyžiadajte si KÓD od triednej p.učiteľky 

 

 

 

 

A takto budete mať možnosť vidieť výučbový program a  plniť spoločne s deťmi v MŠ a rodinou spoločný cieľ – správajme sa zodpovedne na internete, prispejeme k vzdelávaniu dištančnému, skvalitníme výchovno- vzdelávaciu činnosť pre všetky naše deti a budeme vedieť, že deti využívajú vzdelávacie programy určené pre deti . Viac. www.alfik.sk

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku