Aktuality

SEPTEMBER -Čarovné vrecúško, Môj kamarát

 

 

Pripravili sme aktivity : v týždni od 4.9.2023 – 7.9.2023

September – Chodím, hľadám ...moje čarovné vrecúško

 

Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí – v TRIEDE a MŠ.

Vnímať a rozoznať, že všetky naše hračky a predmety sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť.

Určiť, z čoho sú vyrobené predmety a hračky v MŠ. Pri manipulácii s rôznorodým materiálom pochopiť rozdielnosť ich vlastností.

 

Využívame  - ITabule, Alfíka , Bee Bot včielku – Fly sky tabule. – Digitálne technológie.

Zároveň sme si  určíli aj pravidlá – ako upratujeme a odkladáme hračky, kam odložíme knihy, kde nájdem farbičky a štetce, a iné. – naučíme sa v nových triedach aké kútiky a jednotlivé centrá používame ( umelecký, matematicko – logický, knižnicu, prírodovedný, hudobný ...

Akú značku mám priradenú a akú má môj kamarát.

 

 


 

Prebieha úspešná adaptácia detí na nové prostredie MŠ. 

Pomaličky si zvykáme na nových kamarátov, spoznávame zamestnancov školy a zvládame odlúčenie od mamky a ocka.

P. učiteľky a tety kuchárky, upratovačky všetci používajú láskavý a vľúdny prístup k deťom.

Nechýbajú objatia, pohladkanie a povzbudenie.

 

 

 

 

Pripravujeme aktivitu : v týždni od 11.9.2023 – 14.9.2023

September  - Môj skvelý kamarát

Na našom dvore rád sa s Tebou hrám...a preto si ťa namaľujem a nakreslím lebo rád ja teba mám...

Na školskom dvore si nakreslíme deti-2-3,3-4 ročné ( na stojany, asfalt, a predlohu – ľudskej postavy, namaľujeme postavy, tvár... (  deti 4-5,  5-6 ročné ) na fólie omotané okolo stromov našich kamarátov .

Priestorovo zobrazíme ľudskú postavu.

Cieľom bude kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami podľa vlastnej fantázie, predstáv.

Plošne kresliť ľudskú postavu. Vystihnúť charakteristické črty ľudskej postavy. Tvorivo používať kresliace prostriedky – suchý pastel, farebné kriedy, temperové farby.

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku