Aktuality

September - Hádaj kto to je?

Pripravujeme sa už na týždeň od 16.9 -20.9.2019

Téma týždňa : KTO SA O  NÁS STARÁ


HÁDAJ KTO TO JE ?


týždenné vzdelávacie aktivity, ktoré budú rozširovať aktuálne poznanie dieťaťa o množstvo profesií, vrátane tradičných, s uniformou či menej frekventovaných zamestnaní.

Každá práca je dôležitá...a zaslúži si svoju úctu...kto ju vykonáva.

 

ČO nás čaká ?

• identifikovať povolania a priraďovať náradia k profesiám
• aplikovať poznanie pri priraďovaní farieb k pracovnému oblečeniu

 

 

Kto sa o nás stará – Zameriame pozornosť na rozvíjanie poznávacích, mimopoznávacích funkcií osobnosti dieťaťa a kompetencií  viažucich sa k poznávaniu rozmanitých pracovných činností ľudí a ich spoločenskému významu.

 

 

Stanovíme si problém :


Kto čo robí? Aké ľudské činnosti potrebujeme pre náš život?
Aké nástroje a náradie požívajú ľudia v  jednotlivých povolaniach?
Ktoré povolania pomáhajú a chránia spoločnosť?
Aký význam majú jednotlivé povolania pre náš život?
Aké typické znaky majú jednotlivé povolania?

 

 

Nadviažeme na skúsenosti a poznatky detí z oblasti ľudských činností upevňovaním, a budeme rozvíjať ich poznanie o tradičných povolaniach i netradičných povolaniach a o ich typických znakoch pomocou zážitkového poznania.


Zároveň budeme rozvíjať  kritické myslenie hľadaním významu jednotlivých pracovných činností. 

 

Naučíme sa vážiť si prácu človeka. A vážiť si aj výsledky a prudukty ľudskej činnosti.

 

 

Spoznávať a rozlišovať jednotlivé povolania podľa ich typických znakov.

Uvedomiť si význam jednotlivých povolaní.

1. Deti budú popoludní vo výtvarných činnostiach znázorňovať rôzne pracovné náradia.
2. Výtvarné práce budú zverejnené na výveskách.

3. Ako vidím pracovať moju mamku, ocka, babku, dedka ? čím sú moji rodičia 

 

 

Využijeme naše zázračné

veľké súbory U Pomôcok „ POVOLANIA „

 oblečenie pracovných profesií určených pre detičky

zmeníme sa na lekárov,

zdravotné sestry, poštára,

automechanika, kozmonauta, záhradníčku, a iné...

 


Využijeme aj UP - POVOLANIA karty LOGICO PRIMO 

rozlišovanie a upevňovanie poznatkov o povolaniach, podnecovanie predstavivosti o pracovných profesiách.


Vyhľadáme  predmety, ktoré pri svojej práci používa pani učiteľka, lekár,
ktoré pani kuchárka, a ktoré pani upratovačka...( lebo nám ich aj požičajú, možno ich aj navštívime pri práci.)

 

Koordinátorky: Bobáková, Mgr.Semáčová,Bc. Baloghová, Bc.Lukáčová-Sokolová

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku