Aktuality

SEPTEMBER - Pozvánka pre rodičov

Váž. rodičia

 

Pozývame vás na triedne stretnutia,

ktoré sa uskutočnia nasledovne :

 

 

 

 

 

 

MŠ Budapeštianska 1 a EP Viedenská 34 

ČAS : 16.00 hod

Miesto stretnutia : vo vašej kmeňovej triede.

 

 

 

 

 

Dátumy stretnutí :

25.9.2023  určené pre TRIEDA  1

26.9.2023  určené pre TRIEDA  2

27.9.2023 určené pre TRIEDU  3

28.9.2023 určené pre TRIEDU  4

29.9.2023 určené pre TRIEDU  7  ( MŠ B1)

 

 

Na spoločných stretnutiach Vás budú triedne učiteľky informovať o :

1. Organizácii školského roka 2023/2024.

2. Ukážu vám Našu knihu aktivít na školský rok 2023/2024.

( dostanete podrobné informácie o pripravovaných aktivitách a akciách školy od mesiaca september 2023-jun 2024)

3. Školskom poriadku Materskej školy Budapeštianska 1

4. Informácie o poradenskej činnosti školy pre rodičov

5.Adaptačnom procese detí.

6.Diagnostikách a charakteristikách detí – a príprava na OTVORENÉ hodiny s účasťou rodičov na vzdelávaní.

7. Projektoch školy.

8. NOVÉ zmeny v legislatíve pri prestupe detí z MŠ do inej MŠ a i.

9. Harmonograme prázdnin na šk.rok 2023-2024 ( prerušenie- prevádzka našich škôl od zriaďovateľa)

 

 

Všetky informácie, podklady dostali učitelia na zasadnutiach pedagogickej rady a pred uskutočnením triednych stretnutí budú mať ešte operatívne porady s vedením školy.

 

Tešíme sa na vás, prosíme zariadiť si svoj čas tak aby ste sa mohli zúčastniť triednych stretnutí.

 

 

 

UPOZORŇUJEME :

Triedne stretnutia sa uskutočňujú bez prítomnosti detí.

Deti si môžete v uvedený deň skôr vyzdvihnúť z MŠ alebo ostanú v zbernej triede podľa určenia.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku