Aktuality

September - SID, Diego..Doba ľadová

Vybavenééééé, objednané pre naše detičky.

Posledná možnosť v mesiaci september vidieť úžasnú expozíciu ...

PRAVEKÉ UMENIE..

Prenesieme sa do dávnej minulosti...

Do života pravekého človeka a do ríše pravekých zvierat, ktoré žili .....v DOBE ĽADOVEJ

Riaditeľka školy vysiela deti 5-6 ročné na exkurziu – DOBA ĽADOVÁ.

 

 

 


Deti poznajú skvelú animovanú rozprávku, poznajú jej hrdinov..

a práve na tejto exkurzii svojich obľúbených rozprávkových hrdinov aj stretnú...

SID, Manny, Diego...

 

Deti sa ale dozvedia aj viac....

 


Ale nebude to len o rozprávke. Dozvedia sa o :

Dôsledkoch globálneho otepľovania, environmentálnej výchove, biodiverzite a i.

 

Ako vychovať v deťoch presvedčenie chrániť prírodu ?

 

 

Zážitkovým učením - starostlivosťou o zeleň, o prírodné prostredie, praktickými činnosťami, ktoré na školách pravidelne spoločne s deťmi vykonávame ..aj exkurziami.
KAM SA DETIČKY VYBERÚ :


náš dohodnutý a objednaný termín na tvorenie


Miesto konania : Východoslovenské múzeum na Námestí Maratónu mieru 2

 

 

Termín :

25. 9. 2019  začína lektorka výklad o 9:30  - MŠ Budapeštianska 1

 25.9.2019 začína lektorka výklad o 10.15 pre detičky EP Viedenská 34


PRIPRAVENÉ ĎALEJ A ZABEZPEČENÉ je pre detičky

ekoaktivity,
pohybové hry,
maľovanie na tvár


vstupné: 1€ za dieťa platí škola

Prajeme deťom krásny kultúrny a tvorivý dníček, umelecký zážitok z výstavy.

 


Organizačné pokyny pre rodičov : primerane oblečenie, ruksak, pitie


Informovaný súhlas a organizačné pokyny: pripravia  a zabezpečia tr. učiteľky

 

Koordinátorky:


p.uč. Bc.Sokolová-Lukáčová, Bc. Baloghová, Kandráčová , Rečová, Mgr.Višňovská, Mgr.Uličná, Mgr.Semáčová

 

Mgr. Iveta Strukanová
riaditeľka školy


 << Späť na predchádzajúcu stránku