Aktuality

September - Športujem s ADAMKOM

Poslednou aktivitou končíme mesiac SEPTEMBER

 

Pripravujeme aktivitu v týždni od 23.9.-27.9.2019


TÉMA: Na našom dvore – Športujem s Adamkom


A zároveň Plníme  PROJEKT - NPPO

 

Vážení rodičia,  v našej MŠ sa aj v školskom roku 2019/2020 uskutočnia športové a pohybové akcie pre detičky,

vzhľadom k vypracovanému Celoročnému

Plánu aktivít školy -  boja proti obezite. vychádzajúc z Národného programu prevecie obezity.

 

O aktivitách spracovaných pre deti vás budeme priebežne informovať.

 

 

 

Konkrétne napĺňanie Národného programu prevencie obezity (NPPO) v podmienkach MŠ Budapeštianska.

 

Hlavné ciele Národného programu prevencie obezity (NPPO):


• zabrániť vzniku nadmernej hmotnosti a obezity u detí,
• zastaviť nárast počtu a zároveň znížiť počet dospelých ľudí trpiacich nadváhou a obezitou,
• aktivity by mali byť vykonávané v dvoch základných oblastiach, a to výživa a pohybová aktivita. 

Pri tvorbe požiadaviek a opatrení na konkrétne napĺňanie  NPPO v podmienkach našej školy sme vychádzali z jeho hlavných cieľov.

 

 

Zamerali sme sa na oblasti výživy a pohybovej aktivity, ktoré budeme počas roka plniť v rôznych aktivitách. Budú počas roka prezentované a ponúknuté deťom. 

 

 

Naša prvá úloha z plánu – Športová a Pohybová aktivita –

ŠPORTUJEM S ADAMKOM.


Aktivita bude realizovaná na školskom dvore, každá trieda si pripraví svoje stanovište, deti budú precvičovať správnu techniku chôdze a behu. Dodržiavať pravidlá v pohybových aktivitách. V rámci pohybových aktivít sa budú u detí rozvíjať najmä psychomotorické kompetencie. Deti budú ovládať základné lokomočné pohyby, využívať globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok. Správať sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a zdraviu iných, prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.

 

Deťom sa predstaví náš Adamko ...

ADAMKO - HRAVO- ZDRAVO (náš kamarát  -maňuška , ktorým plníme ADAMKOCKY ZDRAVIA - tiež spracovaný celoročný projekt )

 


Využijeme naše učebné pomôcky a fitnes stroje k TV, záver ukončíme spoločným disco tancom a hrou s padákom.

 


Zároveň vám oznamujeme, že po skončení adaptačného obdobia:


(zoznamovanie sa s priestormi školy atď.)

sa začnú podľa harmonogramu prevádzať relaxačné cvičenia, zdravotné cvičenia, telesná výchova vyučovať 

 

 

v TELOCVIČNIACH oboch škôl – podľa stanoveného rozpisu pre jednotlivé triedy.

cvičenia sa stále prevádzajú ešte pred desiatou ( raňajkami), preto je potrebné,  aby ste do 7.50  dodržali čas príchodu do MŠ, deti sa do miestností presúvajú a pripravujú si náčinie, náradie na VVČ činnosť.

Väčšie deti sa už prezliekajú.

 


Naše Interiérové ihrisko MACKO PU - B1 ,

telocvičňa – MÚDRE ZVIERATKA – EPV


Deti 5-6 ročné sa na telesnú výchovu – od 10/2019 začnú prezliekať do úborov.

Prosíme pripraviť a priniesť úbor deťom.

 

 

 

 


Koordinátorky : všetky učiteľky po triedach so svojimi deťmi na školskom dvore

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy
 << Späť na predchádzajúcu stránku